Цех за производство на пелети в село Ноевци трябва да снабди инсталацията с пречиствателно съоръжение

Две проверки в общините Брезник и Трън са извършени от инспектори от Регионална инспекция по околната среда и водите-София през месец септември. Едната е била извънредна, а другата планова проверка, предаде репортер на Zapadno.com.

През миналия месец на територията на община Брезник е извършена извънредна проверка в цех за производство на пелети в село Ноевци. При проверката е установено, че в цеха се произвеждат пелети от люцерна. Неутаените от процеса прахови частици излизат в околната среда, чрез изпускащо устройство, което не е снабдено с пречиствателни устройства, поради което излизат емисии с жълтеникав цвят, поясниха за Zapadno.com от Регионална инспекция по околната среда и водите-София.

След проверката на фирмата, която произвежда пелети са връчени 3 предписания от екоинспекторите. Това, което фирмата трябва да изпълни е снабдяване на инсталацията за производство на пелети от фуражни суровини с пречиствателно съоръжение за пречистване на праховите емисии, образувани от дейността. Освен това дружеството трябва да извършва собствени периодични измервания на показателите на шум, излъчван в околната среда от дейността на обекта, съгласно изискванията на Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум. Във връзка с предписанието за мониторинг на шума от фирмата трябва да представят в екоинспекцията в София доклад с резултатите от проведените измервания.

През септември в района на град Трън е инспектиран пункт за гъби, като проверката е била планова. Експертите са констатирали, че пунктът отговаря на Наредба № 5 от 19 юли 2004 година за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки и не са констатирани нарушения по Закона за лечебните растения, отбелязаха за Zapadno.com от екоинспекцията в София.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...