Брезнишкият съд и Районното съдилище в Трън са изпратили за разглеждане в Перник 9 дела, образувани по жалби срещу първоинстанционни присъди

През отчетната 2022 година в Окръжен съд-Перник са постъпили общо 483 наказателни дела І и ІІ инстанция, което е с 97 броя повече от 2021 година, като за разглеждане през 2022 година е имало 517 наказателни дела. За сравнение през 2020 година в съда са постъпили 324 наказателни дела (делата за разглеждане са били 357), а през 2019 година – 356 дела са постъпления (делата за разглеждане са били 375), което показва тенденция към увеличаване на общия брой на наказателните дела. Това става ясно от годишния доклад на Окръжния съд за 2022 година, видя Zapadno.com.

От Районен съд-Брезник за 2022 година са постъпили 2 дела, образувани по жалби срещу първоинстанционни присъди. Неразгледани дела в началото на периода няма или общо за разглеждане са били 2 броя дела. Свършените дела са 2 броя. От Районен съд-Брезник за 2021 година са постъпили 6 дела, образувани по жалби срещу първоинстанционни присъди. Неразгледано в началото на периода е имало 1 дело или общо за разглеждане са били 7 броя дела. Свършените дела са 7 броя. От Районен съд-Брезник за 2020 година са постъпили 2 дела, образувани по жалби и протести срещу първоинстанционни присъди (при 5 броя за 2019 година, дела за разглеждане са били 5 броя и 4 броя са свършени). В Окръжен съд-Перник за 2020 година са свършени 2 дела, като и двете са с потвърдена присъда. Постъпили са от Районен съд-Брезник за 2022 година 6 броя дела по частна жалба. Несвършени дела в началото на отчетния период няма или общо за разглеждане са били 6 броя дела, от които 5 броя са свършени и 1 броя е останало несвършено. Постъпили от Районен съд-Брезник за 2021 година са 2 броя дела по частна жалба. Несвършените дела в началото на отчетния период са 2 броя дела или общо за разглеждане 4 броя дела, като всички са свършени. Постъпили от Районен съд-Брезник за 2020 година са 4 броя дела по частна жалба, от които 2 броя са приключили и 2 броя са останали несвършени в края на периода. Постъпило от Районен съд-Брезник за 2019 година е 1 дело по частна жалба, което е свършено.

От Районен съд-Трън през 2022 година са постъпили 7 дела, образувани по жалби и протести срещу първоинстанционни присъди. В Окръжен съд-Перник са свършени 5 дела, от които 2 броя са с потвърдена присъда, 1 присъда е изменена и 2 броя дела са прекратени. Останали несвършени са 2 дела. От Районен съд-Трън за 2021 година са постъпили 4 дела, образувани по жалби и протести срещу първоинстанционни присъди. В Окръжен съд-Перник са свършени 4 дела, от които 4 броя са с потвърдена присъда. От Районен съд-Трън за 2020 година няма дела, образувани по въззивни жалби и протести срещу първоинстанционни присъди, така както е било и през предходната 2019 година. Образувани през 2022 година са 5 броя въззивни частни наказателни дела, разгледани са 7 броя дела по частна жалба и частен протест, останали несвършени в края на отчетния период няма. Образувани през 2021 година са 11 броя въззивни частни наказателни дела, разгледани са 9 броя дела по частна жалба и частен протест, останали несвършени в края на отчетния период са 2 броя дела. Образувани през 2020 година са общо 8 броя въззивни частни наказателни дела пред Окръжен съд-Перник по частна жалба и частен протест, постъпили от Трънския районен съд, като всичките са свършени. За сравнение през 2019 година от общо 3 броя постъпили, 2 броя са свършени в рамките на отчетния период, а 1 дело е останало несвършено в края на периода.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...