Заетостта на леглата в местата за настаняване в област Перник е нараснала с близо 12 % за година разлика

През август 2023 година в област Перник са функционирали 13 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 269 стаи и 565 легла в тях. В сравнение с август 2022 година общият брой места за настаняване, функционирали през периода се запазва същия, а на леглата в тях се увеличава с 1,6 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през август 2023 година е 5 968. Българските граждани са реализирали 4 516 нощувки, а чуждите – 1 452. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2023 година е 2 390. Българските граждани, нощували в местата за настаняване в област Перник през август 2023 година са 1 827 и са реализирали средно по 2,5 нощувки. Чуждите граждани са 563 и са реализирали средно по 2,6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през август 2023 година е 34,1 %, като спрямо август 2022 година нараства с 11,6 процентни пункта. Приходите от нощувки през август 2023 година достигат 285,2 хиляди лева, като от български граждани те са 188,5 хиляди лева, а от чужди – 96,7 хиляди лева.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...