Над 100 хиляди са жилищата в област Перник, преобладаващата част от тях са с две и три стаи или 67,8 % от всички жилища

Към 31 декември 2022 година жилищният фонд в област Перник се състои от 64 778 сгради със 100 134 жилища в тях. В селата се намират 70,6 % от всички жилищни сгради, а в градовете – 29,4 %. Жилищните сгради в областта представляват 3,1 % от общия жилищен фонд в страната. Тухлените с бетонна плоча и гредоред са 47 423 жилищни сгради, a 13,9 % – в стоманенобетонни сгради, 11,9 % в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 1 % в панелни сгради, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи – 67,9 хиляди или 67,8 % от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи – 15,7 хиляди (15,7 %), жилищата с една стая – 6,9 хиляди (6,9 %), жилищата с пет стаи- 4,8 хиляди (4,8 %), а с шест и повече стаи са 4,8 хиляди (4,8 %). В градовете най-висок е относителният дял на жилищата с една, две и три стаи с 81,3 %, а в селата най-нисък – с една и шест и повече стаи съответно с 4,5 и 5,6 %. Според броя на етажите на жилищните сгради най-висок е относителния дял на двуетажните жилищни сгради – 47,5 %, а най-нисък на тези, на десет и повече етажа – 0,04 %.

Според разпределението на жилищните сгради в област Перник по години на построяване най-голям е относителният дял на построените жилищни сгради в периода 1971 – 1980 година – 21 % от общия жилищен фонд (13,6 хиляди), следват построените жилищни сгради в периода 1946 – 1960 година – 20,4 % (13,2 хиляди).

Осигуреността с жилища в област Перник на 1 000 души от населението през 2022 година е 896, като в градовете тя е 605, а в селата – 1 953. Общата полезна площ на жилищата в областта е 7 320,1 хиляди квадратни метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 73,1 квадратни метра, като в градовете тя е 75,4 квадратни метра, а в селата – 70,5 квадратни метра. Средната жилищна площ на човек от населението в област Перник е 51,5 квадратни метра, като за градовете тя е 34,9 квадратни метра, а за селата 111,6 квадратни метра.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...