Близо 296 000 лица и семейства получиха пари за отопление през зимата, още седмица социалните приемат заявления за отпускане на целевата помощ

Агенцията за социално подпомагане приема заявления за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон до края на месец октомври. Тази помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2023 година до 31 март 2024 година. Месечният й  размер е 109 лева и 39 стотинки или общо 546 лева и 95 стотинки за целия период. От 1 юли тази година условията за отпускане на целевата помощ са значително облекчени, съобщиха от Агенция за социално подпомагане.

Документите се подават в съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес: лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път с квалифициран електронен подпис или по електронен път чрез електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

Към днешна дата помощта е отпусната на близо 296 000 лица и семейства. Тя се изплаща в периода от 15–число до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускането й. Средствата по отпуснатите през месец октомври помощи ще бъдат изплатени в периода между 15 и 30 ноември 2023 година.

Виж също...

Loading...