Брезник получава допълнителни 5 117 лева за програма за развитие на образованието, а за Трън са одобрени 312 лева за отпадащи деца или ученици

Общо 5 429 лева допълнителни трансфери са одобрени по бюджетите на Общините Брезник и Трън за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, предаде репортер на Zapadno.com.

Допълнителните средства са одобрени с решение на правителството от 13 октомври. Те се предоставят по бюджетите на Общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 година.

За Община Брезник са одобрени допълнителни 5 117 лева, които са за програмата “Без свободен час”. Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците, както и създаване на условия за опазване на живота и здравето им, поясняват от Министерство на образованието и науката.

За бюджета на Община Трън са одобрени допълнителни 312 лева, които са за програмата “Заедно за всяко дете”. Средствата са предназначени за финансиране на дейността на екипите за обхват, за разработване и прилагане на комплекс от мерки за всяко дете и ученик, което е отпаднало или застрашено от отпадане от образователната система.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...