Aдминистративният ръководител на Окръжна прокуратура-Перник Галина Антова ще заема временно същата длъжност и след края на първия и мандат

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи административният ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Перник Галина Антова за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура-Перник.

Галина Антова ще изпълнява тези функции, считано от 7 ноември 2023 година до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Решението е във връзка с изтичащия на 6 ноември първи ръководен мандат на прокурор Антова, поясниха от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Виж също...

Loading...