Адресно регистрираните в Брезнишко и Трънско лица са намалели през последните няколко години

Между 200 – 350 лица по-малко са регистрираните хора с адрес в населените места от общините Брезник и Трън. Данните са на годишна база в периода от предходните местни избори през 2019 година до 15 октомври тази година. Информацията е публично достъпна в сайта на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО), предаде репортер на Zapadno.com.

Прави впечатление, че през целия 4-годишен период преобладават хората, които са регистрирани в община Брезник или община Трън както по постоянен, така и по настоящ адрес. Тази група хора представлява над 80 процента от населението, независимо дали се сравнява с постоянните или настоящите жители. Пред тях не стои въпроса в коя община ще гласуват, когато се избира местна власт.

Промяната през годините е плавна и тенденциите напълно съответстват на общата тенденция за намаляване на населението. Публичните данни от официални източници не показват съществен ръст или спад на населението, което променя регистрацията си по настоящ адрес. Това е показател, който обикновено се свързва с „изборен туризъм“, но цифрите сочат, че ако има такъв в двете общини, той не е толкова съществен, за да се отрази на резултатите от вота, в случай че постоянно живеещите в тези райони упражнят правото си на глас.

Дни преди местния вот за кметове и общински съветници темата за избирателните списъци и населените места с риск от изкривяване на вота е актуална из цялата страна. Министерството на регионалното развитие и благоустройството оповестиха информация за необичайно голям брой регистрации по настоящ адрес и искания за гласуване по настоящ адрес в малки населени места. В този рисков списък няма нито едно селище от община Брезник. От община Трън фигурира само село Филиповци, като обяснението за завишения брой регистрации по настоящ адрес е в нарасналия брой хора в старчески дом.

Виж също...

Loading...