Над 130 търсещи работа лица от област Перник проявиха интерес към трудова борса, на която фирми предложиха 67 свободни работни места

По-рано днес дирекция „Бюро по труда”-Перник организира и проведе трудова борса по проект в сградата на Общинския младежки дом в град Перник. Борсата бе открита в 10 часа от директора на директор на дирекция „Бюро по труда”-Перник Росен Симеонов, съобщиха за Zapadno.com от дирекцията.

В борсата взеха участие 131 търсещи работа лица и 13 фирми от областите Перник и София от следните браншове: производство на фармацевтични и козметични продукти; социални услуги; производство на хранителни продукти; посредническа дейност за наемане на персонал; производство на изделия от стомана и метал; производство на морско и предпазно оборудване; производство и обработка на стъкло; ресторантьорство и обслужване в заведения за хранене; отбрана и сигурност; търговия.

Дирекция „Бюро по труда”-Перник осигури специален щанд за запознаване на посетилите събитието търсещи работа лица с възможностите за работа в чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа EURES. Работодателите бяха запознати с начините за търсене на работници от Европейския съюз.

Присъстващите на борсата работодатели заявиха 67 свободни работни места. Борсата премина при добра организация, като беше осъществен директен  контакт на търсещите работа лица с работодатели от различни браншове и предоставена възможност за договаряне сключването на трудови договори.

Част от търсещите работа лица бяха поканени от работодателите да посетят фирмите на място с цел запознаване с естеството на работа.

Снимка: дирекция “Бюро по труда”-Перник

Виж също...

Loading...