Брезнишкият съд е осъдил над 30 пълнолетни лица и един непълнолетен, а от съдилището в Трън са осъдени 29 човека през миналата година

През 2022 година са приключили делата за 30 447 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през миналата година е 24 047, като 912 от тях са непълнолетни (14 – 17 години). Почти половината от осъдените са наказани за извършването на общоопасни престъпления (11 902), сред които най-разпространени са престъпленията по транспорта и съобщенията, съобщиха от Националния статистически институт.

Миналата година в района на Районен съд-Брезник са осъдени 31 лица, от които едно лице е било непълнолетно. Престъпленията, завършили с осъждане в брезнишкия съд, наброяват 32 за 2022 година.

29 престъпления, които са разглеждани в Районен съд-Трън, са завършили с осъждане. Осъдените за миналата година лица от трънския съд са 28, като нито едно от тях не е било непълнолетно.

През 2022 година във всички съдилища на територията на област Перник са осъдени 384 лица, от които 11 непълнолетни. Общият брой на престъпленията, завършили с осъждане, е 401.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...