Паспортната служба към полицията в Брезник ще съдейства на избиратели с невалидни лични документи за балотажа в село Кошарево

МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражняват правото си на глас в деня на изборите. Нови удостоверения ще бъдат издавани от 31 октомври до 5 ноември включително, тъй като издадените за първи тур са невалидни, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Перник.

За втория тур на изборите за кметове в населените места, където ще се проведат такива, служителите на  дирекция „Български документи за самоличност“ и звената „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР-Перник и Районните полицейски управления ще работят на 4 ноември от 8:30 до 17:30 часа и на 5 ноември от 8:30 до 19:30 часа. Нови удостоверения ще бъдат издавани от 31 октомври до 5 ноември включително, тъй като издадените на първия тур на изборите на 29 октомври 2023 година са невалидни.

В седмицата преди 5 ноември, когато ще се проведе втория тур на изборите за кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен/зелен/паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражняват правото си на глас:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен/зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 3 ноември 2023 година, по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в Областна дирекция на МВР-Перник или Районното полицейско управление за дните от 31 октомври до 4 ноември от 8:30 часа до 17:00 часа и на 5 ноември 2023 от 8:30 часа до 19:00 часа. В случай, че работното време на съответното звено “Български документи за самоличност” е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 4 ноември 2023 година (събота) и на 5 ноември 2023 година (неделя). Информация за работното време на всяко звено “Български документи за самоличност” е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на Областна дирекция на МВР-Перник.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко Районно управление и участък към Районно управление, Столична дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация. Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден – 5 ноември.

Виж също...

Loading...