С 22 лева се повишава линията на бедност в България за 2024 година, с което ще се подобри социалната закрила за уязвимите групи

526 лева ще е линията на бедност в България през 2024 година, реши правителството. Стойността й ще се повишава с 22 лева или с 4,4 % в сравнение с 2023 година, съобщиха от правителствената информационна служба.

Новият размер на линията на бедност ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-нискодоходните групи от населението. С увеличаването й ще нараснат обвързаните с нейната стойност социални помощи и финансова подкрепа, изплащани по Закона за социално подпомагане, Закона за хората с увреждания и Закона за закрила на детето.

Повишаването на линията на бедност ще подобри социалната закрила за уязвимите групи, тъй като по-голям брой хора и семейства в нужда ще получават подкрепа от държавата.

Виж също...

Loading...