Брезнишки ученици застанаха на подсъдимите скамейки и показаха на свои връстници що е то правосъдие – СНИМКИ

На 20 октомври в Съдебната палата в град Брезник се проведе „Ден на отворените врати”. Инициативата се организира от Районен съд-Брезник и в сътрудничество с брезнишкото средно училище “Васил Левски”, съобщиха за Zapadno.com от съдебната институция.

За поредна година инициативата е във връзка с реализиране на проект на Висшия съдебен съвет и е насочена към популяризиране на дейността на съда и прокуратурата, като целта е повишаването на правната култура на гражданите, учениците и изграждане на доверие в работата на съдебната система.
Дадена бе възможност да се види отблизо работата на съда, като бе предоставен достъп на всички желаещи да се запознаят с организацията на дейността на съда, на съдебните служители, с правораздавателната дейност, с работата и функциите на отделните служби.

Съдия Роман Николов приветства с добре дошли всички посетители в съдебната палата. Програмата започна с предвидената от 14:00 часа демонстрация на симулативен съдебен процес от ученици от средно училище „Васил Левски“ в град Брезник по казус за домашното насилие. Изявените участници в процеса получиха награди: 1-во място слушалки за Ния Петрова от 12-ти “а” клас за ролята й като адвокат на пострадалото лице, 2-ро място флашка за Екатерина Якимова от 12-ти “а” клас за ролята й като адвокат на извършителя на насилие и 3-то място флашка за Ивайла Миланова от 8-ми “а” клас за ролята й като свидетел на пострадалата в процеса, а пък на съдията по делото, в който образ влезе ученикът в 11-ти “а” клас Марио Юруков беше връчена Конституцията на Република България.

След лекцията, както всяка година, по станала вече традиция, в зала № 2 на Съдебна палата-Брезник се проведе тържествена церемония по връчване на наградите на победителите в конкурса за ученическо есе на тема „Наказанието – път към възмездието или път към ново престъпление“. Информацията за конкурса бе предварително съобщена на средното училище с покана за участие. В конкурса участваха девет броя есета на ученици, като седем броя бяха на ученици от 9-ти клас и два броя на ученици от 11-ти клас. Всички есета бяха прегледани и оценени от комисия в състав от трима членове. Комисията взе решение да награди следните ученици: 1-во място Симона Стоянова от 9-ти “а” клас, която получи фитнес гривна; 2-ро място Биянка Петрова от 9-ти “а” клас, която получи колонка и 3-то място Борислава Василева от 9-ти “а” клас, която получи флашка.

Трима ученици от 2-ри “а” клас, десет ученици от 3-ти “а” и “б” клас и 10 ученици от 4-ти “а” клас от средно училище „Васил Левски“ в град Брезник участваха с рисунки за Деня на отворените врати, след което беше направена изложба.

На официалната церемония присъстваха представители на Районен съд-Брезник, ученици, преподавателите Вероника Димитрова-Маламова, Юлиана Стаменова, Евелина Петрова-Антова и гости. Всички участници в конкурса и симулативния процес получиха грамоти и химикали за участие, част от които бяха връчени лично или чрез присъстващите преподаватели.

Наградите бяха връчени лично от съдията в Районен съд-Брезник Роман Николов. Учениците зададоха редица въпроси, които показаха не само желание да опознаят работата на съдебната власт, но и добра информираност за нейните правомощия и роля в обществения живот. През целия ден всички посетители имаха възможност за запознаване с професията на съдията, прокурора и процедурата при разглеждане на граждански и наказателни дела; страни в гражданския и наказателния процес; спецификата на съдебните процедури; основни моменти в процеса на правораздаване; запознаване с Централизирана система за случайно разпределение на делата; запознаване с дейността на отделните служби в съда: „Бюро съдимост“ и „Архив“; „Деловодство“; „Връчване на призовки и съдебни книжа“; „Регистратура“; „Съдебен секретар“; „Съдебно – изпълнителна служба“; запознаване с правилата за достъп до Съдебната палата и дейността на звено „Съдебна охрана“; среща на административния ръководител – председател на Районен съд-Брезник съдия Веселин Хайдушки с ученици, учители, граждани и журналисти.

Разгледайте снимки от симулативния процес, награждаването на участниците в конкурсите и изложбата:

В публикацията са използвани снимки на Елизабета Никифорова (Районен съд-Брезник) и средно училище “Васил Левски”

Виж също...

Loading...