38 новопостроени жилищни сгради в област Перник са въведени в експлоатация през третото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2023 година е 1 239, а новопостроените жилища в тях са 5 085. Спрямо третото тримесечие на 2022 година сградите са с 97 по-малко, или със 7,3 %, а жилищата в тях намаляват с 856, или с 14,4 %, съобщиха от Националния статистически институт.

За отчетения период в област Перник са въведени в експлоатация 38 новопостроени сгради с 53 жилища в тях. Полезната им застроена площ е 6 990 квадратни метра, от която 5 748 квадратни метра са жилищните
помещения, включително кухните над 4 квадратни метра. Площта на спомагателните помещения, включително кухните под 4 квадратни метра е общо 1 242 квадратни метра.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...