Опасват с високоскоростен интернет по оптична мрежа отдалечени райони, в които няма добре развита свързаност

Близо 400 000 българи и 140 общини в отдалечени райони, в които няма добре развита свързаност, ще имат достъп до високоскоростен интернет със скорост 1 Gbps по оптична мрежа и ще бъдат покрити с 5G мобилна мрежа. Министерството на финансите и Министерството на транспорта и съобщенията сключиха споразумение за изпълнение на инвестиция от Плана за възстановяване и устойчивост. Близо 470 милиона лева ще бъдат вложени за изграждане и подобряване на свързаността в отдалечените и слабо населени райони на страната, съобщиха от Министерство на транспорта и съобщенията.

Според глобалните класации за 2023 година, страната ни се нарежда на 8-мо място в света и 3-то в Европа по средната скорост на мобилния интернет, докато по отношение на фиксирания достъп до световната мрежа е едва на 66-о място. Тези показатели ще бъдат значително подобрени след реализацията на проекта.

Част от дейностите предвиждат изграждане на 3 700 километра нови оптични трасета, а над 1800 километра съществуващи кабели ще бъдат подменени с нови с много по-голям капацитет. В допълнение 450 базови станции ще бъдат осигурени с оптична, вместо с радиорелейна свързаност. Активното оборудване в тези станции остава ангажимент на мобилните оператори.

Министерството на транспорта и съобщенията работи активно за изпълнение на заложените в инвестицията дейности, цели и етапи. Следващите стъпки са изпращане на уведомление за държавна помощ към Европейската комисия и обявяването на процедурата за кандидатстване от страна на операторите.

Към момента се извършва географско проучване и картографиране за определяне на зоните и конкретните населени места, които ще бъдат обхванати от инвестицията.

В проекта е заложено и завършване на мрежата на държавната администрация, която се оперира от Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“. Така тя ще обхване всички 265 общини. Ще бъде увеличен преносният и капацитет, за да се подобри достъпът на хората и бизнеса до административни услуги. Ще бъдат свързани и граничните контролно-пропускателни пунктове, а с допълнителни трасета ще се гарантира непрекъсваемост на услугите.

Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията

Виж също...

Loading...