Ученици в трънското училище получиха книги, тефери и грамоти от Районен съд-Трън, който постави началото на образователна програма

На 3 ноември в Районен съд-Трън се откри новата учебна 2023/2024 година по образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Първата тема, която бе представена на учениците от X клас на трънското средно училище „Гео Милев“ бе: „Детското насилие (агресия и дискриминация в училище). Наказателна отговорност на непълнолетните. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им”, съобщиха от Районния съд в Трън.

Темата бе представена от административния ръководител – председател на Районен съд-Трън съдия Петър Симеонов. На учениците беше разяснено, че агресия в училище е един от наболелите проблеми на обществото ни. Разграничиха се видовете насилие. Обясни се, че насилието е акт, който включва използването на физическа сила, но в голяма част от случаите, децата стават жертва на насилие или са наранени по-скоро от бездействие или пасивност от страна на родителите, институциите и хората.

Беше засегнат и проблема за хулиганските прояви на малолетни и непълнолетни, както и последиците от такива прояви. Обясниха се и задачите Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в областта на превенцията, издирване правонарушителите и проследяване за изпълнение на наложените мерки, поясниха от Районния съд.

На учениците беше разяснен института на Наказателна отговорност, която може да бъде определена като съвкупността от правоотношения между държавата и престъпника, породени от извършеното престъпление и чието съдържание са правата и задълженията, които възникват за тях във връзка осъждане извършителя на престъплението, с изпълнение на наложеното наказание и третиране на виновния като осъждан.

В края на 2022/2023 учебна година, учениците от средно училище „Гео Милев“ в град Трън участваха в  конкурс като представиха есе на тема: „Законът, моралът и справедливостта“. За положените усилия и труд, на изявилите се участници, бяха връчени грамоти и награди. Наградените ученици получиха по една книга и тефтер.

Виж също...

Loading...