13 места за настаняване в област Перник са изкарали 242 хиляди лева от 2 172 лица, които са пренощували през месец септември

През септември 2023 година в страната са функционирали 3 214 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 139,7 хиляди стаи и 315,6 хиляди легла в тях. В сравнение със септември 2022 година местата за настаняване се увеличават с 2,9 %, а броят на леглата в тях – с 4,1 %, съобщиха от Националния статистически институт.

За отчетения месец в област Перник са функционирали 13 места за настаняване с 10 или повече легла. Общият брой на леглата в тях е бил 565, а легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от месеца) – 16 950 броя. Реализираните нощувки в региона са 5 182 броя, от които 1 159 са от чужденци. Пренощували са 2 172 лица, от които 461 са чуждестранни граждани. Приходите за септември са 242 хиляди лева, като 73 хиляди лева са от чужденците.

Виж също...

Loading...