Водоснабдяването на Брезник ще се подпомага с допълнителен водоизточник от село край града, но след извършване на множество процедури

Още един водоизточник се предвижда да бъде включен към водоснабдяването на град Брезник. Това ще се случи след извършване на множество процедури, които зависят и от други институции, съобщиха за Zapadno.com от Община Брезник.

На 20 септември правителството прехвърли безвъзмездно държавен имот на Община Брезник. Имотът е частна държавна собственост и се намира в местността „Калчуница“ в землището на брезнишкото село Арзан. Той е с площ от 127 квадратни метра и е с начин на трайно ползване за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение.

В правителственото решение е записано, че имотът се прехвърля на Община Брезник във връзка с възстановяване на съществуващи водовземни съоръжения за ползване на водоизточници за резервно питейно-битово водоснабдяване.

От общинската администрация уточниха, че идеята е съоръженията да бъдат включени във водоснабдяването на Брезник като допълнителен водоизточник. Прехвърлянето на имота е началото на процедурата, която зависи и от други институции.

Основният водоизточник на Брезник е питейният язовир “Красава”, който се намира в близост до града. Тръбата от язовира до пречиствателната станция за питейна вода на Брезник е в лошо състояние и авариите по нея са често явление.

Виж също...

Loading...