Трънските общински съветници ще приемат възнагражденията на кметовете на Трън и Филиповци, на председателя на Общинския съвет и за участие в комисии

Редовно заседание на новите общински съветници на Трън е свикано от председателя на Общинския съвет Бойчо Харалампиев в края на настоящата седмица, предаде репортер на Zapadno.com.

Сесията е насрочена за петък, 17 ноември, а проектът за дневен ред е съставен от 7 точки. Сред тях са докладни за възнагражденията на кмета на община Трън, на кмета на кметството в село Филиповци, на председателя на Общински съвет-Трън и за съветниците, които ще участват в постоянните комисии и заседания.

Предлаганото възнаграждение на кмета на община Трън е в размер на 3 000 лева месечно, считано от 6 ноември 2023 година, когато Цветислава Цветкова встъпи в тази длъжност.

За кмета на кметството в село Филиповци се предлага месечно възнаграждение в размер на 1 500 лева.

С друга докладна съветниците на Трън трябва да вземат решение за възнаграждението на председателя на Общинския съвет. То ще е 85 на 100 от основното месечно трудово възнаграждение на кмета на община Трън, считано от 6 ноември, когато Бойчо Харалампиев встъпи в длъжността председател на Общинския съвет.

Към основните месечни възнаграждения се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер 1 на сто за всяка прослужена година. От начислените възнаграждения се правят удръжки за сметка на осигуреното лице за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно осигуряване, за данък, за други удръжки, както и удръжки, съгласно вътрешните правила за работна заплата в Община Трън, гласи още в докладните.

Друго проекторешение на трънските избраници е за определяне възнагражденията за участието им в комисии и в сесиите на Общински съвет-Трън. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец – в общините с население до 100 000 души, пише в докладната.

Предлаганото възнаграждение за участие на съветник в постоянни комисии към Общинския съвет е 150 лева. Толкова е и предлаганото възнаграждение за участие на съветниците в заседания на Общинския съвет.

На заседанието съветниците трябва да вземат решения и за утвърждаване на декларации, свързани с противодействие на корупцията, както и избиране на временна комисия на Общинския съвет.

Виж също...

Loading...