Сметната палата провери отчета на бюджета на Община Брезник за миналата година

Сметната палата е извършила одит на годишния финансов отчет на Община Брезник за 2022 година. Това става ясно от техен доклад, който е публикуван на сайта на Общината, видя Zapadno.com.

Контролната дейност във връзка със законността и ефективността на бюджетните средства на общината не е възложена по конкретен повод, а е предварително планирана и е част от годишната програма за работа на Сметната палата.

В документа четем, че е извършена проверка как се отчитат стопанските операции, свързани с участието на Община Брезник в капитала на търговски дружества. Установено е, че към 31 декември 2022 година общинската администрация има участие в четири търговски дружества. Две от тях са със 100 % общинско участие в капитала, а при другите две Общината участва с под 20 %. „Община Брезник не е изискала предварителни годишни финансови отчети за 2022 година от търговските дружества със 100 % общинско участие в капитала, в рамките на сроковете за годишното приключване на бюджетните предприятия“ – пише в доклада. „В резултат на липсата на информация, Общината не е съставила необходимите счетоводни записвания за изменението на собствения капитал на свързаните лица“, установява Сметната палата.

Случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби не са констатирани. Също така не са открити съществени недостатъци във вътрешния контрол.

В подкрепа на констатациите са събрани 5 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата. Общият брой на страниците на одитните доказателства е 258.

Виж също...

Loading...