Има опасност от възникване на поройни наводнения по река Ябланица в Трънско в резултат на интензивни валежи през следващите 48 часа

Със заповед на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов от днес се активира действието на оперативните звена в четирите басейнови дирекции към Министерство на околната среда и водите заради прогнозата за влошаване на метеорологичната обстановка на 25 ноември 2023 година – оранжев и червен код за значителни валежи от дъжд, преминаващ в сняг, и силен вятър. Практика е оперативните звена да се активират като превантивна мярка за осигуряване безопасността на хората и стопанските обекти при предупреждения от Националния институт по метеорология и хидрология за значителни валежи. Те се привеждат в 24-часов режим на работа до преминаване на опасните метеорологични явления, съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите.

Директорите на четирите басейнови дирекции на територията на страната привеждат в състояние на повишено внимание всекидневното проследяване на обстановката в контролираните от тях територии, на състоянието на водите и водните обекти и най-малко два пъти дневно изпращат в Националния координационен център към Министерство на околната среда и водите обобщена информация, която съдържа данни за:

–        състоянието на язовирите по поречия – критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

–        състоянието на реките по поречия – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

–        засегнати населени места от вредното въздействие на водите;

–        друга информация, свързана със състоянието на водите, в това число информация, събрана в хода на проверки на място.

Предупредителни писма за очаквани значителни валежи се изпращат до областните управители на четирите управлявани територии с насоки за повишено внимание от тяхна страна и предприемане на действия според правомощията и компетенциите им за защита и уведомяване на населението за възможни неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите.

Екипите на басейновите дирекция към Министерство на околната среда и водите разчитат и на активното сътрудничество на дежурните служители в общинските и областните администрации на тяхна територия за получаване на актуална информация относно обстановката в района.

На 24 ноември и през следващите 2 почивни дни в резултат на валежи от дъжд и сняг, съчетани с оттичане речните нива ще повишават. В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения през следващите 48 часа на територията на река Ябланица (по основната река) в община Трън, както и по още една река на територията на област Перник.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...