Пътнотранспортните произшествия с щети и пострадали в област Перник са се увеличили с над 12 % през 2022 година, когато са регистрирани 600 катастрофи

През 2022 година на територията на област Перник са регистрирани 600 пътнотранспортни произшествия с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2021 година се наблюдава увеличение с 12,1 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

През годината по пътищата на областта са регистрирани 69 тежки пътнотранспортни произшествия, вследствие на които са загинали 16 лица и са ранени 72 души. В сравнение с 2021 година броят на пътнотранспортни произшествия с пострадали се увеличава с 11,3 %, този на ранените се запазва същия, а броя на загиналите намалява със 70,4 %.

През месец юли са регистрирани най-много произшествия – 12, или 17,4 % от общия брой пътнотранспортни произшествия, а най-малко през месец март – 1. Най-голям е броят на ранените лица през месец юли – 14, или 19,4 % от общия брой за годината. През месец април е най-голям броят на загиналите лица – 5 (31,3 %).
В рамките на седмицата, най-много пътнотранспортни произшествия са настъпили в събота и неделя – по 14, като в събота са регистрирани най-много загинали и ранени, съответно 6 и 18 лица.

Разпределението на относителните дялове на ранените лица при пътнотранспортни произшествия, според тяхната възраст е следното:
 Деца и младежи под 15 години – 11,1 %;
 От 15 до 24 навършени години – 29,2 %;
 От 25 до 64 навършени години – 43 %;
 Над 65 навършени години – 16,7 %.

Разпределението на относителните дялове на загиналите лица при пътнотранспортни произшествия, според тяхната възраст е следното:
 Деца и младежи под 15 години – 6,2 %;
 От 15 до 24 навършени години – 6,2 %;
 От 25 до 64 навършени години – 81,3 %;
 Над 65 навършени години – 6,3 %.

От общия брой на ранените участници в движението, с най- висок дял са водачите на моторни превозни средства – 45,8 %, следвани от пътниците – с 31,9 % и пешеходците – с 22,2 %. Делът на загиналите при пътнотранспортни произшествия водачи е 56,3 %, на пътниците – 31,3 %., а на загиналите пешеходци – 12,5 %. През 2022 година на територията на област Перник 59,4 % от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – с 6 загинали и 41 ранени, останалите 40,6 % са регистрирани извън населените места, съответно с 31 загинали и 10 ранени лица.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...