Председателят на Общински съвет-Брезник: Няма да има повишаване на данъците и таксите, но гражданите да се включват в обществените обсъждания

Проект за допълнение и изменение на приложение 1 към член 5 алинея 3 от наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно Закона за местните данъци и такси беше приет от Общински съвет-Брезник, предаде репортер на Zapadno.com.

От приемането на проекта тече един месец обществено обсъждане. По време на това обсъждане обществеността може да се запознае с документа и всеки, който желае да входира своите мнения или предложения по проекта. На този етап в община Брезник не се предвижда увеличение на данъците и таксите за 2024 година. “Да успокоим хората, че на този етап няма да има повишаване на данъците и таксите. Това е, което основно хората ги притеснява. И ще вкарам един лек контекст догодина да имаме нормално гледане на бюджет, защото тази година знаете, че благодарение на политическите кавги в държавата нямаше такъв. 5-ти септември не е нормална дата за приемане на общинския бюджет. Това трябва да го знаят и хората, и висши управляващи. Ние сме нисши управляващи. Казвам го най-отговорно”, каза председателят на Общински съвет-Брезник Иван Тинков. Той апелира към гражданите на община Брезник да се включат активно в общественото обсъждане на проекта за допълнение и изменение на приложение 1 към член 5 алинея 3 от наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги. “Нека бъдат така добри да заповядат на живо и по време на обществените обсъждания, както законът им предоставя това право”, добави още Иван Тинков.

В проекта е заложено да се извършват промени относно план-сметката за услугите по сметосъбиране на битовите отпадъци и транспортирането до депата за третирането им, осигуряване на съдове и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година. Промените в план-сметката произтичат от увеличението на персонала, зает с почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване с 1 брой, както и увеличаването на разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала, зает със сметосъбиране и почистване на териториите за обществено ползване с около 71 000 лева. Предлага се запазване размера на промилите за твърди битови отпадъци на физически и юридически лица, пише в проекта.

За чистотата в община Брезник за 2024 година ще са необходими общо 751 928 лева. Разходите за осигуряване на съдове, поддръжка, гориво, заплати, отчисления и други пера ще са в размер на 526 766 лева. Съдовете за смет и извозването на отпадъците, както и третирането им в регионалното депо в брезнишките села ще струва общо 225 162 лева. Размерът на таксата битови отпадъци за застроените жилищни и вилни имоти на граждани и жилищните предприятия ще е 3,75 промила върху данъчната оценка. За незастроените имоти на граждани, включително бившите стопански дворове на ТКЗС-та и тези, които няма да се използват целогодишно и са подадени декларации до края на 2023 година промилите са 1,45 върху данъчната оценка. В проекта са определени още промили по вид или населени места.

На провелата се на 21 ноември сесия брезнишките общински съветници приеха проект на наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци. Изменението засяга стаите за гости и апартаментите за гости. Този проект за изменение също е подложен на обществено обсъждане, което е един месец.

До края на годината проектът, възраженията и предложенията към него ще бъдат внесени в Общинския съвет за утвърждаване.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...