През септември легловата база в места за настаняване в област Перник се е увеличила с 1,6 % спрямо същия месец на 2022 година

През септември 2023 година в област Перник са функционирали 13 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 269 стаи и 565 легла в тях. В сравнение със септември 2022 година общият брой места за настаняване, функционирали през периода се запазва същия, а на леглата в тях се увеличава с 1,6 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2023 година е 5 182. Българските граждани са реализирали 4 023 нощувки, а чуждите – 1 159. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2023 година е 2 172. Българските граждани, нощували в местата за настаняване в област Перник през септември 2023 година са 1 711 и са реализирали средно по 2,4 нощувки. Чуждите граждани са 461 и са реализирали средно по 2,5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през септември 2023 година е 30,6 %, като спрямо септември 2022 година нараства с 6,1 процентни пункта. Приходите от нощувки през септември 2023 година достигат 242,2 хиляди лева, като от български граждани те са 169,2 хиляди лева, а от чужди – 73 хиляди лева.

Виж също...

Loading...