Трънчани ще определят приоритетите за развитие на водоснабдяването и канализацията в Трънско за 2024 година

Определяне на приоритети в инвестициите, експлоатацията, поддръжката и ремонта на водопреносната мрежа и съоръжения в община Трън за 2024 година ще бъде разглеждано от трънските общински съветници, съобщават от Общински съвет-Трън.

В края на месец ноември общинските съветници са гласували кои да бъдат представителите на Община Трън в Асоциацията по ВиК за област Перник. На заседанието тогава местните избраници са обсъждали да имат единни приоритети във водоснабдяването и канализацията на община Трън, които да се отстояват пред организацията. По време на срещите си с Асоциацията по ВиК за област Перник и ВиК-Перник, властта на Трън ще предлага политиката и приоритетите на територията на област Перник да бъдат насочени към окомплектоване на аварийните екипи, водоснабдяване на селата без вода и селата с ниско качество на водата и инвестиция във водните цикли на градовете, които нямат такива. Това предлага общинският съветник Борис Ангелов в докладна, която ще бъде разгледана на заседание на 14 декември.

Конкретните предложения, които ще бъдат разглеждани на сесията на Общинския съвет, са: оборудване на ВиК екипите в община Трън, за да могат независимо един от друг да отстраняват авариите в общината; инвестиция в проекти на водопреносната и канализационната мрежа на град Трън, за да може с тези готови проекти да се кандидатства за средства по програми на министерствата на Република България или целеви средства от държавния бюджет; регистрация на водоизточниците, заснемане на водопреносната мрежа, актуване на мрежата за общинска собственост и преговори с ВиК да стане оператор на 2 или 3 села, които не се управляват от ВиК-Перник и желаят да бъдат оперирани от оператора.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...