Брезнишките съветници приеха отчет за свършената работа от Общински съвет-Брезник и комисиите му в края на мандат 2019 – 2023

Отчет за дейността на Общински съвет-Брезник и неговите постоянни комисии за периода от началото на 2023 година до изтичането на мандат 2019 – 2023 беше приет от брезнишките общински съветници на редовно заседание, предаде репортер на Zapadno.com.

За посочения период общинските съветници са провели 15 заседания, на които са взети 166 решения от различно естество. Преобладаващата част от решенията са свързани с управление и разпореждане с общинска собственост, финансите и бюджета на Общината, социални въпроси, устройство на територията, възстановяване на земи от общинския поземлен фонд на собствениците им, или на техните наследници, актуализиране на подзаконови нормативни актове и приемане на нови такива.

Виж също...

Loading...