Подобряване на качеството на социалните услуги се коментира на среща с институции от Югозападния район за планиране

Агенцията за качеството на социалните услуги стартира срещи с местните и държавни власти за подобряване на качеството на социалните услуги, съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на структурата.

Как да се подобри координацията между държавните и местни структури, за да бъде гарантирано качеството на социалните услуги и недопускане на работата на нелицензирани доставчици на територията на общините, бе темата на среща с представители на държавните институции, областните и общински администрации от Югозападен район за планиране. Срещата е инициирана от Агенцията за качеството на социалните услуги и в нея участие взеха изпълнителният директор Виктория Тахова, заместник-министърът на труда и социалната политика Елка Налбантова, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Надя Танева.

В най-големия в България Югозападен район на планиране са концентрирани голяма част от социалните услуги, които се предоставят на територията на страната, а ролята на частните доставчици в предоставянето им е много голяма, стана ясно от представения анализ на Агенцията за качеството на социалните услуги.

На срещата бяха коментирани трите нива на контрол и мониторинг на социалните услуги, регламентирани в Закона за социалните услуги – национално, областно и общинско, ангажиментите на всяко от тях и координацията между тях. Обсъдени бяха добри практики на ефективно взаимодействие между всички компетентни институции и организации на местно ниво, както и рисковите области, установени при проверките на Агенцията за качеството на социалните услуги като липса на комуникация между част от общините и на ефективно сътрудничество между община и областна администрация, които рефлектират върху качеството на социалните услуги.

Коментирани бяха ролите и отговорностите на различните нива – държавно, областно и общинско, както и проблемите, които се отразяват неготивно на качеството на социалните услуги.

„Ръководството на Министерството на труда и социалната политика залага изключително много на координацията между различните системи – между Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и се надявам това да допринесе за по-добрите политики към хората“, заяви заместник-министър Налбантова.

Участниците във форума споделиха проблемите, които срещат в дейността си и обсъдиха начините за тяхното преодоляване.

Срещата е първата от планираните в 6-те района за планиране, които Агенцията за качеството на социалните услуги ще проведе с областните управители и кметовете на общини за подобряване на координацията между всички заинтересовани страни за гарантиране качество на предоставяне на социални услуги, както и за повишаване на информираността за статута и ролята на Агенцията за качеството на социалните услуги като гарант за качество на социалните услуги и изпълнението на стандартите за качество.

Виж също...

Loading...