Държавното горско стопанство на Трън търси доставчик на 10 SIM карти с включен неограничен трафик данни

Доставчик за предоставяне на мобилни услуги за пренос на данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт с национално покритие за нуждите на “Държавно горско стопанство-Трън” ще бъде избиран чрез обществена поръчка, обявена от териториалното поделение, видя Zapadno.com.

Доставчикът ще трябва да осигури 10 броя SIM карти и услуги по пренос на данни и достъп до интернет и услуги по предаване на кратки съобщения. В предмета на обществената поръчка не се включва предоставяне на гласови услуги. SIM картите се предоставят за поставяне в налично при възложителя мобилно устройство (таблет или друго). Предоставените SIM карти за пренос на данни следва да са с включен неограничен трафик данни, от които първите минимум 10 гигабайта за отчетния месечен период на максималната възможна скорост. Срокът за предоставяне на услугата е 12 месеца, а прогнозната стойност е 640 лева без включен ДДС или 768 лева с ДДС.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...