Електротехници в Трънско режат дървета, за да достигнат до аварии по мрежата, но работата им е затруднена

Екипите на “ЕРМ Запад” продължиха и през нощта да отстраняват авариите, причинени от обилния снеговалеж в събота. Възстановено е електрозахранването на по-голямата част от засегнатите битови клиенти, съобщиха от дружеството.

Все още има потребители без електричество в отделни населени места от общините Кюстендил, Трън, Троян, Ихтиман, Самоков и селища край Панчарево, които се захранват през трудно достъпни високопланински електропроводи. За да достигнат служителите на “ЕРМ Запад” до авариралите участъци, се налага рязане на паднали дървета, като тези дейности се координират с местните горски стопанства. Работата се затруднява от непочистените пътища, преспите и заледяванията.

Там, където има технологична възможност и повишеното потребление го позволява, се осигурява резервна схема на захранване, което означава, че през следващите дни ще се работи за възстановяване на нормалната схема и това може да доведе до смущения.

Снимка: “ЕРМ Запад”

Виж също...

Loading...