Концесионерът на язовира за риболов в село Красава иска анекс към договора, поради неустановен законово определен сервитут

Фирмата-концесионер на язовир “Красава – 1” или по-познат сред местните като “малкия язовир “Красава” иска да бъде направен анекс към концесионния договор. Анексът е свързан с отлагане на задължения, описани в договора, а именно разкриване на работни места, предаде репортер на Zapadno.com.

Искането за анекс е изложено в докладна, която Общински съвет-Брезник ще разглежда на редовно заседание на 22 декември. Конкретно задължението, което концесионерът иска да бъде отложено, е за разкриване на 5 работни места в периода 2017 – 2022 година и 7 работни места в периода 2022 – 2027 година. Изложените мотиви от концесионера са цитирани в докладната, а именно: “Язовирът предмет на концесията е бил с неустановен законово определен сервитут, влияещ съществено върху дейностите, които биха могли да се развият и изпълнят в съответствие направеното от мен инвестиционно предложение”. Концесионерът се позовава на влязла в сила заповед, с която са нормативно определени сервитутните граници на концесионирания обект.

На сесията общинските съветници трябва да решат дали да бъде дадено съгласие за сключване на анекс към концесионния договор между Община Брезник и брезнишката фирма фирма БОКА 2020″. С този анекс концесионерът ще има задължение да разкрие по години работни места в концесионния договор. Предлаганото задължение е за разкриване на 7 работни места в периода 2023 – 2027 година и 10 работни места в периода 2028 – 2032 година.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...