По празниците в област Перник ще има проверки на много места – по магазини, заведения и други обекти

Областна дирекция на МВР-Перник предприе мерки за гарантиране на реда и спокойствието на гражданите преди и по време на предстоящите празници. Полицейски екипи ще патрулират на места, където се очаква събиране на много хора, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Перник.

Във връзка с предстоящите празници Областна дирекция на МВР-Перник предприема комплекс от мерки за осигуряване реда и спокойствието на гражданите. Проведени са срещи с органите на местната власт, на които са набелязани съвместни мерки и действия за безпроблемното протичане на празниците, осигуряване на добър обществен ред и безопасно движение по уличната мрежа в населените места в област Перник.

Проведени са срещи с представители на фирми, осъществяващи частна охранителна дейност, за уточняване на места, където се очаква струпване на големи групи хора или организиране на празнични тържества, с цел подобряване на бдителността и пропускателния режим в охраняваните от тях обекти.

Създадена е необходимата организация за полицейско присъствие около обектите и местата, където традиционно има струпване на хора – в районите на големи търговски комплекси, коледни и новогодишни базари, църкви, храмове, манастири и други. Полицейско присъствие ще има и в районите на автогари и ЖП гари, където в дните преди и след Коледните и новогодишни празници предстои струпване на много граждани, предприели пътуване.

Специално внимание е обърнато на собствениците и ползвателите на увеселителни заведения по отношение на техните задължения, свързани с охраната и пропускателния режим в обектите, действията им при струпване на посетители пред тези обекти, недопускане превишаване на определения допустим капацитет на заведенията, поддържането в изправност на аварийните и други изходи.

Предвидени са проверки на търговски обекти, питейни, нощни и увеселителни заведения, складови бази, борси, тържища и пазари съвместно с други компетентни държавни органи (Агенция „Митници“, Национална агенция за приходите, Областна дирекция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и други), касаещи:
– продажби и/или съхранение на склад на акцизни стоки без бандерол;
– продажба на наливен алкохол без установен произход;
– продажба на алкохол на лица под 18-годишна възраст;
– документи за произход и срок на годност на предлагани хранителни продукти.

Предвидени са специализирани полицейски операции, с цел повишаване сигурността на гражданите и безопасността на движението по пътищата, както и за ограничаване предпоставките за настъпване на пътнотранспортни произшествия. На 22, 23,24, 27 и 29 декември 2023 година и на 1 януари 2024 година в сектор „Пътна полиция“ и Районните управления е създадена организация за осигуряване на максимален брой полицейски екипи на вход-изходите на големите населени места и по основните пътни направления. В посочените дни дейността ще бъде насочена основно към подпомагане и регулиране на трафика. Ще бъде осигурено присъствие и в районите на опасни пътни участъци, в участъци с въведена временна организация на движението и в районите на кръстовища, характеризиращи се с недостатъчна пропускателна способност на движението.

Засилен контрол ще има над водачи с поведение, представляващо опасност за останалите участници в движението по пътищата, свързано с неправилни маневри – изпреварване, навлизане в лентата за насрещно движение, движение в аварийната лента, недопускане отнемането на предимство и други нарушения съобразно спецификата по територия.

През всички почивни и празнични дни са планирани специализирани полицейски операции „Алкохол, наркотици, неправоспособност и скорост“. В териториите за провеждането им ще бъдат включени и малки населени места. Целта на създадената от Областна дирекция на МВР организация е гарантиране на спокойствието на хората и осигуряване на добър обществен ред по време на предстоящата поредица от празнични и почивни дни.

Виж също...

Loading...