Санират жилищен блок в Брезник със стотици хиляди левове от Европейския съюз, за други 14 сгради в града може отново да се кандидатства

Проект за устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на улица “Ангел Коцелянов” № 5А в град Брезник е одобрен за финансиране в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз, предаде репортер на Zapadno.com.

През настоящата година Община Брезник е кандидатствала за саниране на 16 жилищни сгради в града. Одобрени са 15 сгради, но пари има само за една от тях. Останалите 14 проекта са включени в резервния списък с проектни предложения. Жилищните сгради, които са в резервния списък за саниране, са на улиците “Комсомолец”, “Георги Ив. Бунджулов”, “Борис Антов”, “Владо Радославов”, “Андрей Михайлов” и “Октомври”. Общата стойност на 14-те проекта в този списък е 4 310 927 лева и 1 стотинка.

Проект за енергийно обновяване на жилищна сграда на улица “Васил Левски № 1 в град Брезник не е одобрен, тъй като не отговаря на критериите за оценка на качеството – полученият резултат е под минималния праг от 72 точки. Стойността на този проект е 143 127 лева и 46 стотинки, но производството е прекратено.

За саниране на жилищната сграда на улица “Ангел Коцелянов” № 5А ще се отпуснат 712 819 лева и 89 стотинки.

През януари 2024 година ще започне подписването на договорите с Общините за предоставяне на средствата, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, на одобрените за финансиране сгради. От своя страна, местните власти ще сключат договори с одобрените блокове. За да не се губи време, общинските администрации могат да започнат да обявяват обществени поръчки за избор на изпълнители преди тяхното сключване. При своевременното им провеждане, изпълнението на предписаните за обновяване на сградите мерки ще може да започне още през строителния сезон на 2024 година. Строително-монтажните работи също трябва да се извършват при спазване на предвидените графици, защото срокът за изпълнение на дейности с финансиране по линия на Плана за възстановяване и устойчивост е средата на 2026 година, поясниха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

През пролетта на настоящата година общинската администрация на Брезник проведе разяснителна кампания, насочена към сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради в Брезнишко за участие в програмата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд.

Собствениците на блоковете, които са включени в резервния списък от първия етап на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, могат да кандидатстват за финансиране от Етап II. За него е предвиден бюджет в размер на 282 470 400 лева. Одобрените сгради за участие в този етап на процедурата сгради ще получат до 80 % безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20 % от стойността на допустимите разходи по проекта. Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинските или районните администрации. Допустими за участие и тук са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на Закон за управление на етажната собственост и проектирани преди 26 април 1999 година. Крайният срок за кандидатстване е 16 януари 2024 година, като в случай на липса на достатъчен интерес и подадени проекти на по-малка стойност от предвидения бюджет се предвижда срокът да бъде удължен до края на месец февруари 2024 година, добавиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Целта на мерките, които ще се изпълнят в двата етапа на процедурата, е енергийните характеристики на многофамилните жилищни сгради да бъдат подобрени и те да достигнат клас на енергопотребление „В“. Цели се и намаляване на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове, 30 % спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и други.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...