През 2024 година от общинските гори в Трънско ще могат да се изсекат 29 хиляди плътни кубически метра широколистна дървесина и още 11 хиляди иглолистна

Общинският съвет в Трън прие годишния план за ползване на дървесина от общинските горски територии за 2024 година, видя Zapadno.com.

Годишният план за ползване на дървесина от общинските горски територии е на база одобрен и утвърден Горскостопански план на община Трън със заповед от директора на Регионална дирекция по горите-Кюстендил за извършване на санитарни, принудителни и други видове сечи. С документа е приет и обемът на ползване от горските територии, които са общинска собственост. За 2024 година обемът, който може да се ползва е 45 000 плътни кубически метра лежаща маса, от които 29 000 плътни кубически метра широколистна дървесина и 11 000 плътни кубически метра иглолистна.

Конкретните насаждения, в които ще бъде извършвана горскостопанска дейност ще да бъдат предлагани детайлно по землища, подотдели и идентификатори за последващо одобрение от Общински съвет-Трън, в зависимост от здравословното състояние на горите и необходимостта от своевременна реакция в насаждения, претърпели природна намеса и пазарните условия за оптимална реализация на дървесните ресурси, става ясно от решението на Общински съвет-Трън.

Виж също...

Loading...