Средната брутна месечна работна заплата за област Перник се е увеличила с 1,6 %, наетите лица по трудово и служебно правоотношение достигат 28,3 хиляди

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на септември 2023 година намаляват спрямо края на юни 2023 година с 1,5 % и достигат 28,3 хиляди, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 23,4 и 14,1 %.

Спрямо края на третото тримесечие на 2022 година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 6,2 % (до 7,8 хиляди), а в частния сектор намаляват с 2,4 % (до 21 хиляди).

В края на септември 2023 година наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са по-малко с 0,1 % в сравнение с края на септември 2022 година.

През третото тримесечие на 2023 година средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2023 година с 1,6 %, като достига 1 553 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 694 лева, а за частния – 1 501 лева.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 година средната месечна работна заплата за област Перник нараства с 15,7 %. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 13 %, а в частния – с 16,6 %.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2023 година област Перник е на 15-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...