Трънски ученици в съда: Престъпления на пътя и опасностите в социалните мрежи бяха представени от съдия по време на лекция

На 19 декември председателят на Районен съд-Трън съдия Петър Симеонов представи пред учениците от X клас на трънското средно училище „Гео Милев“ втора и трета тема, по утвърдения график по образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, съобщиха от съдебната институция.

Съдия Симеонов запозна учениците с проблемите на „Пътнотранспортни престъпления и нарушения“. Разгледани бяха общите положения, обектите и субектите на престъпленията по транспорта, системата (видове) на пътнотранспортните престъпления, както и основните понятия в пътнотранспортното право.

Втората част на лекцията беше посветена на третата тема по програмата, а именно: „Децата и компютрите/кибер престъпления. Опасностите в интернет и социалните мрежи. Защита на личните данни в интернет пространството. Некоректно и вредоносно използване на чужди лични данни.“

Тази тема е обширна и бяха разгледани интересни въпроси засягащи киберпрестъпления, категориите на киберпрестъпленията, нерегламентираният достъп до компютърно-информационни ресурси, унищожаването и промяната на компютърни данни. Също така проблеми със заразяването с компютърни вируси, финансови измами в интернет, както и кражбата на виртуална самоличност и други. Темата продължи начини за защита на данните. Учениците се запознаха с правилата на Европейския съюз за защита на данните. Разгледани бяха и правото на свобода на изразяване, хипотези при неправомерен достъп или откраднати лични данни, отговорността на администратора при обработване на лични данни, както и възможностите за подаване на жалби при установяване на нарушения.

Виж също...

Loading...