До 2026 година Община Трън трябва да е реализирала 13 приоритетни общински проекта за над 8 милиона лева

13 проекта от община Трън са включени в специалното приложение към Закона за държавния бюджет за 2024 година, предаде репортер на Zapadno.com.

Държавният бюджет за настоящата година беше приет в края на 2023-та и обнародван в извънреден брой на “Държавен вестник” ден преди настъпването на новата година.

В края на миналата година Община Трън беше подала в Министерство на регионалното развитие и благоустройството 13 приоритетни проекта на обща над 8 милиона лева. Приоритетните проекти са за: рехабилитация и реконструкция на общински път Реяновци – Бохова; реконструкция на напорен тръбопровод (траскател) от помпена станция “Банкя” до преходен резервоар за град Трън. ремонт на километрова отсечка от общинския път между селата Велиново и Милкьовци; ремонт на общинския път до село Цегриловци; ремонт на общинския път, водещ към село Ездимирци; реконструкция на улица вдясно по протежение на селска река в община Трън; рехабилитация на 658 метра общинска отсечка за село Кожинци; ремонт на улица „Стефан Рангелов” в град Трън; реконструкция на улица „Атанас Ботев“ в града; ремонт на улица вляво по протежение на селската река в село Филиповци; реновиране на още една улица в село Филиповци; ремонт на улица в град Трън.

Всичките 13 проекта фигурират в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година. Според алинея 1 на член 107 в Закона за държавния бюджет за настоящата година министърът на регионалното развитие и благоустройството трябва да сключи с кметовете на общините споразумения, със срок на изпълнение и въвеждане в експлоатация до 31 декември 2026 година, за финансиране на проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на обекти. В алинея 14 от същия член на закона е записано, че Народното събрание може да извършва промени в приложението по приоритетните общински проекти по предложение на Министерския съвет, въз основа на предложение на кметове на общини, в срок до 31 март, до 30 юни и до 30 септември 2024 година.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...