Мобилността в община Брезник ще се подобри след като е одобрен проект в партньорство с Община Перник

15 предложения за изпълнение на инвестиции за екологосъобразна мобилност на обща стойност 98,4 милиона лева ще бъдат финасирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Средства ще получат всички Общини, кандидатствали в партньорство с други Общини и с оператори на обществена услуга за превоз на пътници. Това стана ясно след като приключи оценката на подадените предложения по процедурата „Екологосъобразна мобилност“. Почти 28 милиона лева е собственият принос на Общините. Той ще бъде инвестиран в част от дейностите, заложени в предложенията. Проектите предвиждат да бъдат доставени 97 нови превозни средства с нулеви емисии, както и да бъдат изградени 68 зарядни станции. В 7 общини ще бъдат внедрени интелигентни транспортни системи. Ще бъдат разработени или актуализирани Генералните планове за организация на движението на 15 Общини, а в 17 общини ще бъдат изпълнени инфраструктурни мерки в подкрепа на пешеходци и велосипедисти, включително ще бъдат изградени почти 30 километра велоалеи, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Допустимите за финансиране дейности включват доставка на нови превозни средства с нулеви емисии, зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт, включително изпълнение на съпътстващи мерки за осигуряване на зарядните станции, разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи, изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти, разработване/актуализиране на Генерални планове за организация на движението.

Изпълнението на проектите ще допринесе за постигане на основните цели на процедурата, които са свързани с подкрепа за устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи, създаване на обществен транспорт с по-малко потребление на енергия, което ще доведе до спестяване на публичен ресурс; реализиране на ефективна свързаност между градските и селските райони.

Сред одобрените за финансиране проект е този на Община Перник в партньорство с Община Брезник, за който читателите на Zapadno.com научиха миналата година. Прочетете още по темата в публикацията: Община Брезник иска да успокои движението на входовете на населените места и други мерки за мобилност чрез партньорство с общинската администрация на Перник.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...