Бъдещият парк в Брезник ще бъде с място за пикник, детска площадка и други елементи на площ от близо 3 хиляди квадратни метра

Паркът за отдих над бившата общинска болница в град Брезник ще бъде изграден на площ от 2 919 квадратни метра. Алейната мрежа и площадките ще е с площ 836 квадратни метра, а останалите 2 085 квадратни метра ще са зелени площи, предаде репортер на Zapadno.com.

На 10 януари тази година Регионална инспекция по околната среда и водите-София осигури обществен достъп до уведомлението на Община Брезник за инвестиционното предложение за изграждането на парка. Имотът на бъдещото място за отдих се намира в жилищна територия, в непосредствена близост до спешния център в града и социално заведение. Теренът е с наклон в югоизточна посока и към момента представлява необлагородена територия. Паркът е разработен като пейзажен тип, като с алейните мрежи са търсени бързи диагонални достъпи до многоетажните жилищни сгради от север и улица “Борис Антов” от юг. Предвидени са и алеи към имота от запад и от юг.

Предвижда се главната алейна мрежа да се изпълни с асфалтобетонна настилка, а второстепенната с трошено-каменна настилка. Алейната мрежа ще е съобразена с изискванията за достъпност на средата, като са предвидени рампи за преодоляване на наклоните и обиколни алеи с по-малки наклони. В зоната, където ще се събират алейните мрежи ще е ситуирана площадка за игра на деца от 6 до 12 години, която ще се обзаведе по отделен проект с минималният брой съоръжеия и ще се изпълни с противоударно покритие. В източната част на парка ще е оформено място за рекрация с пейки и перголи. В зоната на изток от детската площадка се предвижда място за пикник в зелените площи. Парковото обзавеждане ще бъде съставено от пейки, кошчета, беседка и осветление с два вида осветителни тела, става ясно от инвестиционното предложение.

За изграждането на парка държавата одобри 590 хиляди лева в бюджета за 2024 година. Проектът за парка е съгласуван с институции, а преди започване на строителството ще се съгласува с компетентните инстанции и експлоатационни звена. Прочетете още по темата за бъдещия парк в публикациите: Нов парк над бившата общинска болница в Брезник ще се обособява след решение на брезнишките общински съветници и Проектират парка над болницата в Брезник с пари от концесионната такса на мината.

Виж също...

Loading...