За санирането на блокове в Брезник отново може да се кандидатства, проекти в резервен списък ще са с предимство

Срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ е удължен до 17:00 часа на 29 февруари 2024 година, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Документите по процедурата за кандидатстване остават същите като за Етап I. Новите срокове предвиждат сдруженията на собствениците да подадат необходимите документи в Общините до 10 февруари 2024 година.

Към основния пакет документи трябва да се приложи допълнително решение на общото събрание на етажната собственост, че съсобствениците са съгласни да осигурят 20 % съфинансиране за изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

До края на работния ден на 29 февруари 2024 година Общините следва да подадат окомплектованите документи за всяка сграда в ИСУН.

Предстои до 1 февруари 2024 година местните власти да обявят графика за подаване на заявленията към тях – както на интернет страницата на Общината/района, така и в поне една местна медия.

Удължаването на срока за подаване на проекти дава възможност на гражданите, които са останали в резервния списък с предложения по Етап I да кандидатстват във втория етап на процедурата. В този случай те имат предимството, че документите им вече са разглеждани и евентуално установените пропуски в тях са отстранени. Съсобственици в блокове, които досега не са заявили желание за участие в програмата, също могат да го направят.

В края на миналата година читателите на Zapadno.com научиха, че един проект за санирани на жилищен блок в град Брезник е одобрен за финансиране по Етап I, а други 14 проекта, с които Община Брезник е кандидатствала, са включени в резервния списък с проектни предложения. Жилищните сгради, които са в резервния списък за саниране, са на улиците “Комсомолец”, “Георги Ив. Бунджулов”, “Борис Антов”, “Владо Радославов”, “Андрей Михайлов” и “Октомври”. Общата стойност на 14-те проекта в този списък е 4 310 927 лева и 1 стотинка. Проект за енергийно обновяване на жилищна сграда на улица “Васил Левски № 1 в град Брезник не е одобрен, тъй като не отговаря на критериите за оценка на качеството – полученият резултат е под минималния праг от 72 точки. Прочетете още по темата в публикацията: Санират жилищен блок в Брезник със стотици хиляди левове от Европейския съюз, за други 14 сгради в града може отново да се кандидатства.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...