Медиците във филиалите за спешна помощ в Брезник и Трън са извършили 63 амбулаторни прегледа през миналата седмица

Миналата седмица екипите на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник са се отзовали на 253 повиквания на спешния телефон 112, което е с 13 по-малко от предходната. Най-много са приетите повиквания в Перник- 169, коeто e със 7 по-малко в сравнение с предходната седмица и Радомир – 33, което е с 12 по-малко от предходната, пише вестник “Съперник”.

Във филиалите на Центъра за спешна медицинска помощ през изминалата седмица са извършени 112 амбулаторни прегледа, което е с 32 по-малко от предходната. От тях най-много са в Брезник – 35, което е с 16 по-малко от предходната, Радомир – 28, което е с 12 по-малко от предходната и Трън – 28, което е с 4 по-малко в сравнение с предходната седмица.

Виж също...

Loading...