Кога и в колко часа сурвакарски групи от Брезнишко ще дефилират на международния фестивал “Сурва” – РЕД НА ПРЕМИНАВАНЕ

Редът на преминаване на участниците в XXX-ия международен маскараден фестивал “Сурва” в Перник оповестиха организаторите. В предстоящото издание на фестивала участие ще вземат 10 сурвакарски групи от села в община Брезник, предаде репортер на Zapadno.com.

Фестивалът ще се проведе от 26 до 28 януари в град Перник. Над 10 000 сурвакари, кукери, бабугери, джамалари и други интересни персонажи ще вземат участие в международното събитие. На 26, 27 и 28 януари ще се проведат състезателните фестивални дефилета. Участие в тях ще вземат 10 сурвакарски групи от брезнишките села Бегуновци, Долна Секирна, Кошарево, Слаковци, Садовик, Гигинци, Банище, Сопица, Велковци и Конска.

Вижте реда на преминаване на участниците във фестивала:

ПЕТЪК – 26 ЯНУАРИ 2024 г.
10:00- 13:00 ч. ДЕТСКА СУРВАКАРИАДА / 25 групи 1100 участници /
ДЕФИЛЕТА – XXX МФМИ „СУРВА“-ПЕРНИК 2024
1. Детска сурвакарска група при НЧ ” Наука 1967г.”, с. Черна гора, общ. Перник
2. Група „Бабугери“ , с. Коларово, община Петрич, област Благоевград..
3. СУ ,,Св. св. Кирил и Методий”, гр. Земен, общ. Земен, Област: Перник
4. Детско -юношеска група, гр.Баня, общ. Карлово, обл. Перник
5. Сурвакарска група ” Кракра” гр. Перник , Област:Перник.
6. Кукерска гр. ” Камила” при НЧ”Асен Йосифов – 1926”-с. Габровница.Област: Монтана,
7. Младежка Кукерска Група, с.Бояново, общ.Елхово , Област: Ямбол.
8. Сурвакарска група при НЧ “Светлина-1924″ гр.Земен, общ.Земен.
9. Ромска сур. група град Радомир, Община: Радомир.
10.Сурвакарска група село Конска, Община: Брезник, Област: Перник.
11. Група”Къпачи”, гр.Кула, общ.Кула, Област: Видин.
12. Йорданови АРТ и Приятели” София,Област: София – град.
13 Кукерска група с.Елешница, общ. Разлог Област:Благоевград.
14. Първи Борчески Квартал Радомир, Община:Радомир, Област: Перник
15..Сурвакарска група – кв. Църква-Перник, област Перник,
16. Кукерска група, кв. Лъджа, Ивайловград, Община Ивайловград, Област: Хасково

СЪБОТА – 27 ЯНУАРИ 2024 г.
1. Сур. група към НЧ “Крюгер Николов -1922″ село Пещера Община:Земен, Обл:Перник.
2. Кукерска група ” Каваклии”, кв. Долно езерово, гр. Бургас общ. Бургас.
3. Сурв. група с. Селищен дол, Общ: Перник, Област: Перник,
4. Сур. група “Глагорец” с. Стефаново , Общ. Радомир ,Област: Перник.
5.Кукерска гр. при НЧ”Искра-1927″, с.Вресово,Общ. Руен Област: Бургас .
6. Сурв. група към НЧ “Граовска пробуда – 1928” с. Велковци Общ. Брезник.Об.: Перник.
Групи от чужбина 20 бр.
1. Маскарадна група – гр. Нуоро – Сардиния, Италия
2. Маскарадна група –гр. Игуменица, Гърция
3. Маскарадна група – гр. Лесковац, Сърбия
4. Маскарадна група – гр. Касторя, Гърция
5. Фолклорна група – гр. Белград, Сърбия
6. Маскарадна група –гр. Волaкас, Гърция
7. Маскарадна група – гр. Бела църква, Сърбия
8. Карнавална група при ОУ“Димитар Влахов“ – гр.Струмица ,
Република Северна Македония
9. Карнавална група при ОУ “Маршал Тито“- Муртино – Република Северна Македония
10. Маскарадна група – гр. Будва, Черна гора
11. Маскарадна група –с. Бегнище, Кавадарци – Република Северна Македония
12. Маскарадна група – с. Сопот, Кавадарци – Република Северна Македония
13. Маскарадна група – гр. Бранещи, Румъния
14. Маскарадна група – гр.Кардица, Гърция
15. Маскарадна група – гр. Птуй, Словения
16. Маскарадна група – гр. Прилеп, Република Северна Македония
17. Маскарадна група – гр. Ламего, Португалия
18. Фолклорна група – гр. Кочани, Република Северна Македония
19. Маскарадна група „ Конфуций център “ – гр. Русе
20. Цветовете на франкофонията- сборна група студенти от франкофонски държави, които се представят
със своите традиционни национални костюми!/
7. Сурв. група с. Ярджиловци,Община Перник.Об: Перник.
8. Кук. група “Васильовски дервиши”,с. Семчиново, общ. Септември, Област: Пазарджик.
9. Кукерска група при НЧ”Родолюбие – 2006″, с. Айдемир, Област: Силистра
10.Станчинарска група с. Ключ, Общ. Петрич ,Област: Благоевград.
11.Сурвакарска група “Китка” с. Витановци Област: Перник.
12.Кук. група Разлог- Старчевата,гр.Разлог, Област:Благоевград.
13. Кук.група с. Зимница, Община:Стралджа, Област: Ямбол..
14. Сур група при НЧ ” Наука 1967г.”, с. Черна гора, Област: Перник.
15. Кук. гр. (СТАРЦИ), с . Отец Паисиево общ. Калояново, Област: Пловдив,.
16. Бабугерска група – гр. Банско, обл. Благоевград.
17. Кук. група с. Г. Дряново, Общ:Казанлък Област: Стара Загора
18. Сур. група при НЧ “Иво войвода-1928г.”, с Долна Секирна, община Брезник.
19. Кук. група с. Брежани, Общ:Симитли, Об:Благоевград.
20. Сдружение “Турийски кукери”, с.Турия , общ.Павел баня, Област: Стара Загора.
21. Кукерска група град Ямбол, Община: Ямбол, Област: Ямбол.
22. Сурв. група кв.Струмско, гр.Благоевград, Област: Благоевград.
23 Сур. група при НЧ “Искра 1932″с.Слаковци, Община: Брезник.
24. Кукерска група “Джинот”, село Джинот, община Стралджа, Област: Ямбол..
25.Старци, с.В. Левски общ.Карлово,Област: Пловдив.
26.Кукерска група към НЧ „Йордан Андонов – 1927“ с.Веселиново, общ.Тунджа Област: Ямбол.
27.Мечкарска гр. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил Област: Кюстендил.
28.Сур. група при НЧ “Кл. Охридски 1915″ С. Долни Раковец, общ Радомир
29.„Група за поддържане на традиции и обичаи”-с. Тъжа, общ. Павел баня, Област: Ст. Загора.
30.Станчинарска група кв. “Шарон” Град Петрич, Област: Благоевград.
31. Кукерска група “Дервиши“с. Варвара, общ. Септември. Пазарджик.
32. Сурвакарска група с. Бегуновци, община Брезник
33.Сур. група към НЧ “Просвета 1988″ с. Гирчевци, община:. Кюстендил, Обл. Кюстендил.
34. Дервишка група, с.Церово,общ Лесичово, Област: Пазарджик.
35. Дервишка група, с. Лесичово, община Лесичово .Област: Пазарджик,
36.Сурвакарска група с. Калища, общ. Ковачевци Област: Перник.
37. Група Джамалъ, с.Равно поле, Община: Елин Пелин, Област: София – област
38. Сур. група с. Сирищник, Община Ковачевци, Област: Перник.
39. Сур. група към „НЧ Димитър Полянов – 1927 г“/с. Расник, Община:Перник
40.Сур. група, с.Богданов дол,общ.Перник Област:Перник.
41. Сурвакарска група към НЧ”Христо Ботев-1961г.”- с.Люлин,Община Перник Об: Перник

НЕДЕЛЯ – 28 ЯНУАРИ 2024 г.
1. “Черни кукери”-при Н.Ч.”Светлина-1904г” село Варненци,община Тутракан, Област: Силистра.
2.Сурвакарска група – Земен, Област: Перник.
3. Кукерска група, с.Победа общ.Тунджа Област: Ямбол.
4.Кук. група към НЧ “Просвета 1922”, с. Слокощица, Общ: Невестино, Кюстендил..
5.Кук. група НЧ”Хр. Ботев 1898”с.Дъбене,общ.Карлово, обл.Пловдив
6. Сурвакарска група село Сопица, община Брезник, област Перник
7.Лесновска група Деведжии, с. Лесново, общ.Елин Пелин, Област: София – област
8. Сурвакарска група “Върба”, гр.Радомир, кв.Върба, Област: Перник
9. Сур. група-с.Лесковец,община Перник Област:Перник.
10.Сур. група НЧ “Гео Милев-1936 г.”, с.Чепино, общ Ковачевци, Област: Перник ..
11.Сурв. група с. Прибой, община Радомир Област: Перник
12. Кукерска група ТРЕТИ кв. Благоевград. Област: Благоевград .
13.Сурвакарска група, с.Габров дол, община Земен.
14.Кукерска група “Джамал”, село Нови хан, община Елин Пелин.Област: София – област.
15. Сурвакарска група с. Лобош, общ. Ковачевци,Област: Перник,
16. Сурвакарска група, , с.Садовик, общ. Брезник Област: Перник.
17. Квартал „Дълбошница“ гр. Петрич, Община: Петрич, Област: Благоевград .
18.НЧ „Зора 1948“г.с.Ябълково,.Кюстендил Област: Кюстендил.
19. Сурв. група при НЧ ,,П. К. Яворов 1926″ с. Мещица, Област: Перник
20.Сурвакарска група към НЧ”Пробуда -1927г.” с.Кошарево, общ.Брезник, Област: Перник.
21. Сурв. група с.Друган, Община: Радомир Име
22.Суровакарска група с.Светля, общ.Ковачевци, Област: Перник.
23. Сур. група с. Копаница, община Радомир, Област: Перник.
24. Сурвакарска група гр.Батановци, Перник Област: Перник .
25. Кв. Дълбошница, Петрич, Об:Благоевград .
26.Сурвакаска група към НЧ “Пробуда-1922г” с. Драгичево
27. Сурвакарска група при НЧ “Просвета-1928г.”, с. Банище, общ. Брезник,
28. Село Гигинци, община Брезник, Област:Перник.
29.Сурвакарска група –с. Джерман,
30. Група „Хурса“село, Буново,Общ:Мирково Област:София – област.
31.Мечкарска група с. Кралев дол, Общ. Перник.
32. Сурв. гр. НЧ “Пробуда-1935г.” кв. Бела вода, Перник.. .
33. Джамалари –село Жабокрът.Област: Кюстендил.
34.Сурвакарска група Големо Бучино , Община Перник.
35. Сурв. група НЧ “Светлина” ,с.Елов дол общ.Земен. Област: Перник.
36.Сурв.група с. Дивотино,Област: Перник

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...