Минус 34,5 градуса по Целзий в Брезник – най-ниската температура, която някога е била регистрирана в общината

В най-общи линии община Брезник, като част от преходната зона на България се характеризира с умерено континетален планински климат, но с редица специфични особености в горепосочените райони. Районът е с характерна средна за България (1 894 часа) годишна продължителност на слънчево греене при нормална продължителност на температурата на въздуха над 10 градуса по Целзий. Това е записано в проекта на общинската програма за намаляване риска от бедствия на Община Брезник, предаде репортер на Zapadno.com.

В анализа на състоянието на защитата при бедствия е записано, че община Брезник попада в категорията на общините със средно голяма площ в страната. Тя е на четвърто място по големина (от общо 6 общини) в област Перник и е трета по големина според брой на населението. Територията на общината е 404 квадратни километра – 16,9 % от територията на областта. Разглежданият район по своите климатични фактори принадлежи към климатичния район на предбалканските припланински и нископланински части на умереноконтиненталната климатична подобласт на европейско-континенталната климатична област.

Климатът се характеризира със студена зима, като средномесечните януарски температури са под нулата (-2,2 градуса по Целзий), и сравнително топло лято със средномесечна температура за юли 21,2 градуса по Целзий. Най-ниската температура, отбелязана за община Брезник, е – 34,5 градуса по Целзий. По същото време в Трън е отбелязана най-ниската температура за България -38,3 градуса по Целзий, пише в стратегическия документ на общинската администрация. От написаното можем да предположим, че най-ниската температура в Брезнишко, е регистрирана през 1947 година, когато в Трън са измерени -38,3 градуса по Целзий.

Проектът на общинската програма за намаляване риска от бедствия е утвърден от кмета на община Брезник Васил Узунов и съгласуван с областния управител на област Перник Людмил Веселинов.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...