Може ли Трън да се справи с безстопанствените кучета и как местната власт обмисля да овладее популацията им до 2027 година

Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Трън 2023 – 2027 година е един от стратегическите документи на местната власт в района край границата със Сърбия. Документът беше приет миналата година от Общински съвет-Трън, предаде репортер на Zapadno.com.

Причините за наличието на безстопанствени кучета са от различен характер. Популацията на безстопанствените кучета се формира от изоставени, изгубени, родени на улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор. Безстопанствените кучета създават дискомфорт, провокиран от шума и предизвикват страх сред гражданите, водят до рискове, създавайки опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, нападения, ухапвания и предизвикване на пътнотранспортни произшествия, замърсяване на околната среда. Друг аспект на проблема с безстопанствените кучета е тяхното недобро физиологично състояние, в резултат на болести, глад, студ, недостатъчна грижа и нехуманно отношение към тях.

За да се решава проблема с безстопанствените кучета и рисковете, които крие той е необходимо да се повиши контролът върху спазване на задълженията при отглеждането на домашни кучета, да се насърчават процесите на отговорно отглеждане на кучетата и тяхната кастрация. Необходимо е да се полагат адекватни грижи от собствениците на домашни кучета за издаване на паспорт от ветеринарен лекар, ваксинация, обезпаразитяване, регистрация чрез микрочип и въвеждане на данните в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. Необходимо е и осъществяването на контрол върху търговията и развъдната дейност с кучета, пише в Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Трън 2023 – 2027 година.

На територията на община Трън са дефинирани местата, в които проблемът с безстопанствените кучета се задълбочава. Това са трънските квартали “Мурговица”, “Баринци”, “Народна воля”, “Клисурско” и районите със социални заведения. Основната причина за наличието на безстопанствени кучета е недостатъчният контрол върху популацията на домашните кучета, която е пряко свързана с увеличаване на броя на домашните кучета, както и изоставянето им през есента покрай контейнерите за боклук от страна на собствениците , които не живеят постоянно на територията на общината. Констатирана е недобра информираност на гражданите от ползите от кастрация на домашните любимци. Съществуването на безстопанствени кучета се благоприятства също от хранителен ресурс, вода и подслон.

Проведени са редица съвместни акции с полицията по инициатива на кмета на общината, при които са направени протоколи с предписания на собствениците на агресивни кучета, информирани са за ползите от кастрацията им. Установени са редица случаи на хранене на животни с необработена храна, включително сурово месо и остатъци, което е допълнителна предпоставка за пренос на заразни болести и агресивно поведение на животните. Създава се дискомфорт на гражданите и съществува риск за хората, тъй като безстопанствените кучета са преносители на болести, опасни за човека – бяс, кучешка тения, бруцелоза, микроспория и други. Липсата на финансов ресурс за справяне на проблема с безстопанствените кучета, ограничава възможността за прилагане на ефективна система за регулиране на популацията им, констатира местната власт на Трън.

В периода 2023 – 2027 година Община Трън е заложила съвместно с организация за защита на животните осигуряване на условия за обработка на безстопанствени и домашни кучета. Източниците на финансиране за тази цел са общинския бюджет, дарения или проекти. Такава кампания се проведе в средата на месец октомври миналата година. До 2027 година е предвидено разширяване функционалността на регистъра за административна регистрация на домашни кучета със средства от общинския бюджет. Очакваният ефект от това ще е подобряване обслужването на граждани, които са собственици на домашни кучета при административната регистрация на животните им. Освен това се очаква да се повиши събираемостта от таксата за притежаване на домашно куче.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...