Неусвоени от миналата година пари за работа с деца от уязвимите групи ще могат да се ползват през 2024-та

Детските градини и училищата с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, които не са усвоили предоставените им средства през 2023 година заради закъснялото приемане на бюджета, ще могат да ги ползват за същите дейности и през 2024 година. Това предвижда промяна в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета от правителството, съобщиха от правителствената информационна служба.

От началото на 2025 година финансирането на работните места за образователни медиатори, социални работници и/или помощници на учителя вече ще получават само институциите, в които има реално назначен персонал на някоя от тези длъжности към 1 януари на текущата година.

Виж също...

Loading...