“Водоснабдяване”-Брезник: С нас шега не бива, спираме водата към ВиК-Перник, ако не изплащат задълженията си

Непогасените задължения от ВиК-Перник към общинското дружество “Водоснабдяване”-Брезник бяха тема на обсъждане на заседание на Общински съвет-Брезник. На днешното редовно заседание на брезнишките общински съветници управителят на дружеството инженер Даниела Костадинова представи доклад, предаде репортер на Zapadno.com.

Инженер Даниела Костадинова е управител на “Водоснабдяване”-Брезник от месец ноември 2023 година след проведен конкурс за избор на ръководител на дружеството. В своя доклад управителят поясни, че договор относно погасяване на задължения от ВиК-Перник към “Водоснабдяване”-Брезник не се спазва. Общинското дружество стопанисва питейния язовир “Красава” и пречиствателната станция над град Брезник. От 2014 година на база договор дружеството продава вода на ВиК-Перник, което пък е и единственият клиент на брезнишкото “Водоснабдяване”. Всяка година цената на продаваната вода се актуализира въз основа на годишен план, като в момента тя е 37 стотинки за кубик. “Казвам ви това, за да знаете на каква цена дружеството продава водата и на каква цена тази вода достига до абонатите. През годините многократно управителите преди мен са предприемали действия по събиране на тези задължения, които винаги гравитират около половин милион. Сключвани са многократни споразумения. Водени са съдебни дела. И фактите са едни и същи – плаща се 2 месеца след споразумението и ВиК-Перник приключва. Към доклада съм си позволила да ви запозная със състоянието на ВиК-Перник. Това е доклад от одитния доклад на дружеството, който е публикуван в Търговския регистър. Публична информация е, че дружеството има задължения над 15 милиона. Към 16 милиона лева са задълженията на дружеството. Дружеството тази година (бел. ред. 2023-та) е завършило със загуба милион и 500 приблизително. Тоест тези задължения на дружеството говорят, че “Водоснабдяване”-Брезник ЕООД е последна грижа на дружеството. Предвид договора, който е сключен, установихме, че той не е много изгоден за нашето дружество”, каза инженер Костадинова.

Управителят на “Водоснабдяване”-Брезник поясни, че е предприела нестандартни методи. Тя отбеляза, че ако общинското дружество заведе дело на ВиК-Перник, то ще го спечели, но вероятно след 2 години. “За тези 2 години, ако те биха спрели да плащат, ние трябваше да взимаме заеми, за да издържаме служителите, които са минималното количество за възможно съществуване на дружеството. Поради тази причина аз предприех нестандартни мерки и възползвайки се от обстоятелството, че договорът приключва на 31 януари тази година и ако не се възрази, той автоматично се подновява. Но аз им прекратих договора. И им казах: Прекратяваме този договор. В случай, че не платите, ние ще спрем водата”, каза още инженер Даниела Костадинова. По време на преговорите между ръководствата на “Водоснабдяване”-Брезник и ВиК-Перник не се е стигнало до този момент, но са сключени два нови договора. “Ситуацията е доста изгодна за нас. Единият договор е договор за новация. Договорът за новация е един много интересен инструмент, използван е от банките. Ние поискахме от тях да ни заплатят до 300 хиляди лева към 437 хиляди лева задължения. 300 хиляди лева те заплатиха, които постъпиха в деня на подписване на договора. И ние набирахме старите задължения, които станаха 167 хиляди лева, плюс всички разноски по договора, тъй като лихвите са с 3-годишна давност. Ние имаме задължения от тях от 2020 година. Затова включихме разноските по сключването на тези договори”, поясни още управителят на “Водоснабдяване”-Брезник. В договора е записано, че в продължение на една година ВиК-Перник трябва да се издължава по 15 хиляди лева месечно на брезнишкото общинско дружество. Ако това плащане спре от “Водоснабдяване”-Брезник могат да блокират сметката на ВиК-Перник въз основа на член 417 от Гражданския процесуален кодекс. “По-интересното е какво става с другия договор, който е основния за доставка на вода. С другия договор казваме така: Неплащайки на 30-ия ден вие сте в забава. Тоест забавата означава, че текат лихви. На 60-ия ден обаче ние им спираме водата. Ето тук е интересното нещо, за което е много хубав договорът и с което искам да се запознаете. Гледайки пак доклада от вътрешния одит виждам, че на “Леко Ко” – Радомир, която е една пречиствателна станция тоест като нас, която е частна. За 2022 година е изплатена цялата сума. На “Водоснабдяване”-Брезник нищо. Какво става? Когато ти си коректен, защото господин Ковачев е бил толерантен, коректен и така нататък. Когато ти се молиш да ти изплатят своето, ти ставаш прецакан, грубо казано. Затова ви моля да ме подкрепите, че ако те продължават и ако не платят фактурата регулярно на 60-ия ден, аз да им спра водата”, каза инженер Даниела Костадинова. Тя поясни, че това ще бъде възпитателна мярка, за да могат да се вземат задълженията към брезнишкото общинско дружество. “Възпитателна мярка да знаят, че с нас шега не бива. Какво следва: Тъй като аз имам договор с ВиК-Перник, но ВиК-Перник има договор с всеки един от вас, на база общите условия. Тоест, ако ви спра водата. Аз не ви дължа неустойка на вас, но ВиК ви дължи неустойки. Ще бъдете подпомогнати и вие може да осъдите водното дружество на база общия договор, който е утвърден от Комисията за енергийно и водно регулиране и вашите договори с ВиК дружеството”, каза още управителят на брезнишкото “Водоснабдяване”.

В публикацията са използвани снимки от архива на Zapadno.com и пресцентъра на Областна администрация-Перник

Виж също...

Loading...