Данъкоплатците в Трън вече могат онлайн да проверят задълженията си за местни данъци и такса “битови отпадъци”

Община Трън вече предоставя възможност за електронна справка за задължения за местни данъци и такса “битови отпадъци”, съобщиха от общинската администрация.

Електронната справка за местни данъци и такси може да се ползва след попълване на задължителните полета “ЕГН / ЕИК/ ЛНЧ” и “ПИН” в онлайн платформа. ПИН-код може да се получи срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице в дирекцията “Местни данъци и такси” в град Трън.

В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН / ЕИК / ЛНЧ.

Виж също...

Loading...