Община Трън има близо 260 договора за отдадени под наем общински имоти или части от тях, най-много са за земеделски земи

Към 31 декември 2023 година действащите договори за отдадени под наем имоти и части от имоти, които са собственост на Община Трън, са 259. В това число са включени и договори за земеделски земи, предаде репортер на Zapadno.com.

Към края на миналата година общинската администрация в Трън има сключени 17 договора за отдаване под наем на обекти за търговия, производство, услуги, офиси, гаражи и други, както и още 15 договора за терени за поставяне на временни съоръжения. Договорите за отдаването под наем на земеделски земи са 227.

Общият брой на общинските имоти в Трънско е 7 656, от които 7 581 са земеделски земи. На второ място са застроените нежилищни имоти, които наброяват 34. В застроените нежилищни имоти са включени хижите „Руй“ и „Ерма“, за които към момента има подписани договори за наем. Незастроените поземлени имоти са 18 броя. Три са културните институции, жилищните имоти са 9, а спортните такива – 5.  Към имотите, които са общинска собственост, са включени читалището, детската градина, училището, бившата болница, басейнът в трънското село Банкя и находище на минерална вода “Трънска Банкя”.

Снимка: механа “Ерма”

Виж също...

Loading...