Концесията на язовир “Слаковци” предизвика разгорещени дебати на заседание на Общински съвет-Брезник

Разгорещени дебати се заформиха на последното редовно заседание на Общински съвет-Брезник. Причината беше удължаване на концесионния договор за язовир “Слаковци”, предаде репортер на Zapadno.com.

Концесионер на язовира край село Слаковци е брезнишкото събирателно дружество “Асро-Ем – Асенови С-Ие”. Концесионният договор е сключен на 1 ноември 2004 година на база решение на Общински съвет-Брезник от 29 октомври 2004 година. Предмет на концесията е рибовъдство, промишлен и спортен риболов и водни спортове, а срокът и е 20 години.

По време на разглеждане на докладната за искане удължаване срок на концесионния договор в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870”, където се състоя сесията, беше и Асен Асенов от събирателното дружество. Пред присъстващите в залата общинският съветник Венета Петрова отбеляза, че като юрист е наложително да вземе отношение по въпроса. “Както ви казах преди малко преписката е непълна – липсва концесионен договор. Да, беше предоставен преди 5 минути от господин Огнянов. Но за да бъде пълна преписката концесионният договор трябва да бъде размножен и представен на всеки общински съветник. Това е твърде важен въпрос. Гласуване на концесия. Има и специален закон по този въпрос – законът за концесиите. За да спазим този закон и за да може решението ни да бъде законосъобразно и мотивирано, знайте, че то подлежи на контрол от прокуратурата, от областния управител. И за да не бъде върнато за ново разглеждане и отменено като незаконосъобразно, аз направих това предложение да не се гледа днес на сесията. А сега след като вече се допусна за разглеждане в дневния ред, правя предложение вносителя на оттегли тази докладна-записка”, каза Венета Петрова.

Общинският съветник Росен Огнянов разясни, че в случая Венета Петрова се “опитва да се възползва от своето юридическо образование”. “Още повече по време на съвместното заседание на комисиите към Общински съвет, което проведохме, тя имаше възможността да вземе отношение. Там му беше мястото да бъдат разгледани и разискани тези неща. Доколко е окомплектована преписката, доколко не е. Според мен подобно искане от страна на концесионер, който в рамките на 20 години, абсолютно добросъвестно и мога да кажа на доста добро ниво е развивал туризма в община Брезник, не би трябвало да бъде подлагано на съмнение. По тоя начин малко ми се струва, че се опитваме да умаловажим труда на тия хора, които видно от предоставените документи поддържат 10 човека постоянен персонал. Поддържат около 30 човека по време на сезона. Инвестициите, които са направени в тия обекти са над милион. Видно е, че концесионните такси се заплащат без никаква забава и в същото време съобразено с инфлацията. За този период са се увеличили в началото от 2 хиляди лева на около 6 хиляди в момента (5 700 лева). И не само това. Не са малко нещата и трудностите, които пораждат бизнес от такъв тип. Имаше упреци на предишни заседания, преди 2 или 3 години от страна на кмета на село Слаковци, че господин Асенов не изпълнява договорените му задължения по концесионния договор. Но видно от кореспонденцията, която има между Общински съвет, в мое лице като председател на комисията, и Община Брезник писмените отговори, които сме получили, че фирмата изпълнява на 100 % своите задължения”, каза Росен Огнянов. Общинският съветник отбеляза, че дори такива добре работещи обекти, които са партньори на Община Брезник трябва да бъдат насърчавани и подпомагани в дейността си.

Председателят на Общински съвет-Брезник Иван Тинков допълни, че освен концесионния договор, от Асен Асенов са предоставени по каналния ред документи, които се намират в архива на Общинския съвет. Те са на разположение на съветниците и общинската администрация.

Кметът на село Слаковци Димитър Димитров поиска думата по темата. Той имаше 5 минути време за изказване. “Колеги искам да ви запозная накратко с това нещо, което се опитват да се случи в момента. Защото стоящи там нямаме никаква яснота по въпроса. Удължаване на концесия, която е 20-годишна и която плаща една смешна сума. Която за Росен му се вижда много голяма – 5 хиляди лева. Пет хиляди лева в момента една будка за вестници не я оправя. А това е язовир. Сега по памет да не говоря колко декара. Мога само да ви дам като пример съседен язовир в нашето землище, да не се ровим из България. Ако си бяха направили труда общинските съветници да направят една справка как вървят концесията. Да видят, че само  тука, на 5 километра язовир “Бегуновци”, концесионерът плаща 23 хиляди лева на година. А ние говорим за някакви си смешни 5 хиляди лева, които ни устройват. Ама не виждам за кое ни устройват, защото сме се уринали в дупки по нашите пътища в селата. И защото разчитаме точно на такива пари, извънбюджетни да дойдат отнякъде, да закърпиме некоя дупка. Тука се убеждаваме в неща, които… Имало договори за работници. Ама това са си неговите работници, господа и госпожи. Кои други работници? Росене, искам да дойдеш и да ми покажеш 30 души назначените, дето ги цитираш. Къде се намират в момента? На язовирната стена ли, у шавара ли са се скрили?”, попита кметът на село Слаковци Димитър Димитров. Председателят на Общинския съвет Иван Тинков го прекъсна и му направи забележка да се обръща в залата към другите на “вие”. “Добре, ще чакам в сезона, да дойдете да ми ги покажете. Говорите за нек’ви инвестиции. ‘Ми всички инвестиции са си в неговия имот. Каква инвестиция има на язовира. Знаете ли каква има? Има построени едни беседки, които е срамно. Мен ме е срам като човек, изпълняващ някаква роля там, защото хората неминуемо оплакванията ги изпращат до мене. И казват рибари: Никъде в България такива беседки или навеси построени не се заплащат. А на язовир “Слаковци” се заплащат беседките. Да не говорим, че масово по язовирите една пръчка е 10 – 12 лева, на язовир “Слаковци” е 18 лева, Росене, Огнянов, извинявам се господин Огнянов. Така че може да хвърлиме по една пръчка напролет, да се чувстваме перфектно. Но рибарите не носят по една. Хората хвърлят по 5, по 6. И една събота и неделя на тех им е цело състояние. Така че адвокат да се беше хванал, нямаше така хубаво да го защити като вас”, каза Димитър Димитров. Той продължи с изказването като вмъкна, че общинската администрация “чинно чака да свърши концесията”. “И с право, защото когато свърши след няколко месеца, това нещо ще се даде на търг. Всички знаеме какво носи един такъв търг на Общината. Може да се явят двама, трима, пет души. Цената може да стигне 50 хиляди или ние сме много богати и нас петте хиляди ни устройват. Лично при мене хора, които не знаят къде се подават документи, имам двама кандидата, устно казвам, защото аз не мога да приемам документи за търг за обекта, нищо че се намира в моето землище. По техни думи казват, че могат да си позволят да дадат 30 – 40 хиляди лева. Значи ние не ги искаме тия пари. Давайте да си продължаваме концесията. Дайте му я доживот. Какво е това години? Какви години определяте”, каза още кметът на село Слаковци.

В дебатите се включи и общинският съветник Лина Симеонова, която поясни, че трябва да се чуе и позицията на кмета на Брезник по темата. Заместник-кметът на община Брезник Иван Бъчваров контрира, че докладната за язовира не е от кмета, а от Общинския съвет. “Тези документи са входирани в канцеларията на Общинския съвет. Няма как да искате позиция на кмета при положение, че докладната не е написана…”, каза Иван Бъчваров. Лина Симеонова отговори: “Беше намесен кметът. Аз в тази връзка казвам, че ние не сме чули другата позиция”, каза тя. Председателят на Общинския съвет Иван Тинков потвърди думите на Бъчваров, че документите за докладната са входирани при него, а не в Общината. Единственото, което общинската администрация е направила във връзка с докладната е да предостави искани от Иван Тинков документи, свързани с концесията. Лина Симеонова продължи с думите: “Беше намесено името на господин Узунов от кмета на село Слаковци. Затова искахме да чуем, и за да може да вземем информирано съгласие, да чуем всички позиции. Затова отбелязвам, че вероятно трябва все още нещата да бъдат изчистени, за да вземем това решение. Не казвам нищо друго”, каза Симеонова. “Името е замесено, защото го прескачат, Лина. Не за друго”, добави кметът на село Слаковци.

Общинският съветник Росен Огнянов отново взе думата и добави, че вероятно Димитър Димитров има предвид позицията на кмета на село Слаковци. “От друго име не виждам как би могъл да говори. По отношение на това, че съм добър адвокат на господин Асенов, съвсем нямам такива претенции. Тук претенциите за юридически познания бяха изразени от друг колега. А що касае въпросните 5 700 лева концесионна такса, неслучайно казах, че освен тази концесионна такса, този язовир този косвени приходи, които са много повече от тази концесионна такса. Там най-вероятно вървят патентни данъци, там има данъци на имоти и много неща, които говорят в това да продължи да работи тоя язовир. А не да му организираме някакъв измислен търг, за който само явно до господин Димитров са достигнали желаещи да участват”, каза Росен Огнянов.

Асен Асенов също взе думата от банката в малкия салон, като и на него беше напомнено, че има 5 минути за изказване. “За концесията и за парите, които се внасят по концесионния договор. Аз стриктно спазвам договорът, който е подписан 2004 година, в който е записана първоначалната стойност на концесията – 2 040 лева. И спрямо годишната инфлация се качва. Досега е стигнала 5 700. Това не е моя вина, а това е спазване на 100 % концесионния договор. По този въпрос аз не мога да кажа и друго не мога да внасям от това, което ми се иска. За инвестициите, за които спомена господин Димитров, инвестициите на практика били направени в мой терен. В договора, който съм подписал преди 20 години, никъде не пише инвестициите къде ще бъдат правени. Там пише да бъдат направени инвестиции за 740 хиляди лева в строителство, поддръжка, експлоатация и ремонт на направените съоръжения. Аз съм инвестирал над милион в строителство и над 2 милиона, които мога да докажа в други разходи като поддръжка, експлоатация и ремонт на направените вече съоръжения. Във връзка с беседките, отбелязал съм си, че трябва да отговоря. Не е така, както казва господин Димитров. Това е политика наша. Идеята беше да се махнат от язовира хора, които създават неприятни и неморални, нормални ситуации по язовира – пиянски компании, дрогирани хлапета и така нататък. Затова на беседките са поставени табели, че се заплащат, но нито един рибар не е платил беседка до ден днешен. Това е превантивна мярка, за да се махнат тея, които мислят да щракат с пръсти и да създават дискомфорт на хора, които са дошли да си упражняват хобито. Цената на пръчките, отбелязал съм си – директно лъжа. Пръчката в момента е 12 лева. Преди години, както каза господин Огнянов, беше 3 лева. Инфлацията например за сравнение с концесионната вноска е 170 %, пръчката от 5 до 12 са точно 170 %. Още повече ние живеем в пазарна икономика и най-малко Димитър Димитров може да ми определя цената на пръчките или цената на каквото и да е. Аз имам договор, имам отношение с Община Брезник. Спазвам договора на 100 % и ако някой има въпроси по-конкретни във връзка с довора, къде точно не е спазен и къде точно аз съм в грешка или направил нещо неправомерно, моля да зададе въпрос. Аз съм готов да отговарям”, каза Асен Асенов. Председателят на Общинския съвет Иван Тинков припомни, че преди няколко години кметът на село Слаковци е задал въпрос за предвидени в договора поилки за животни. По този въпрос Асен Асенов отговори, че още преди 18 – 19 години е попитал писмено тогавашния кмет на село Слаковци къде точно под язовирната стена да се изградят поилките за животни от населеното място. До наши дни все още не е получил отговор. Концесионерът е поставил табели с надпис “МЯСТО ЗА ВОДОПОЙ!” около чашката на язовира. Снимки с табелите Асенов предостави на общинските съветници, които един по един ги разгледаха. Концесионерът отбеляза, че никога няма да избяга от задължението да изгради поилки, но да му бъде посочено на кои места под язовирната стена.

След 30-минутните дебати председателят на Общински съвет Иван Тинков подложи на гласуване прекратяване на дебатирането. Предложението беше прието от съветниците. “Само ще вметна, че нашите решения – от сесии, от комисии, задължително биват докладвани на областна управа, на Общината и на окръжна прокуратура”, каза Тинков.

В крайна сметка решението за удължаване на концесионния договор за язовир “Слаковци” със срок 80 месеца беше прието с 9 гласа “за”, един “въздържал се” и един “против”. 80 месеца се равняват на 6 години и 8 месеца.

Снимки: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...