Тази година изтича 5-годишният срок на изготвените индивидуални оценки за хората с увреждания

През 2024 година изтича 5-годишният срок на изготвените индивидуални оценки на потребностите и отпуснатата месечна финансова подкрепа по реда на Закона за хората с увреждания на лицата с пожизнен срок на експертните им решения на ТЕЛК/НЕЛК, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

За да няма прекъсване в осигуряваната подкрепа напомняме на хората с трайни увреждания да проверят сроковете на оценките си и при необходимост да подадат заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по удобен за тях начин – лично или чрез упълномощено лице, чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услугата за електронна препоръчана поща, по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или на електронната поща на дирекцията.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...