Пернишка област е сред последните по брутен вътрешен продукт на човек от населението в страната

През 2022 година Югозападният район има най-голям дял (48,9 %) в брутния вътрешен продукт на България, докато Северозападният район е с най-нисък дял (6,7 %) в брутния вътрешен продукт на страната, съобщиха от Националния статистически институт.

В област Перник, която попада в Югозападния район, брутният вътрешен продукт на човек от населението за 2022 година е 13 845 лева, при 25 956 лева средно за страната. Брутният вътрешен продукт за региона е бил 1 558 милиона лева.

Брутната добавена стойност в област Перник за 2022 година е била 1 385 милиона лева. По икономически сектори брутната добавена стойност е била най-висока при услугите (860 милиона лева), следван от индустрията с 443 милиона лева и 82 милиона в аграрния сектор.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...